Menu dostępności

Ustawienia kontrastu

Podświetlenia linków

Wielkość czcionki

Odstępy

Przyjazny dla dysle...

Duży kursor

Mapa strony

Domyślne ustawienia
O Galerii
Historia

Siedziba Galerii Miejskiej


Siedziba Galerii Miejskiej /

Kamienica przy ulicy Kiełbaśniczej 28, w której mieści się wrocławska Galeria Miejska powstała w II połowie XVI wieku. Przebudowywana była w XVIII oraz w 1889 roku, kiedy to na trzeciej kondygnacji budynku zwiększono ilość otworów okiennych oraz ilość dekoracji architektonicznych w fasadzie. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny wykonany w 1968 roku przez Miejskie Biuro Projektów we Wrocławiu, podaje, iż w obiekcie znajdował się wówczas na parterze sklep kapeluszniczy oraz sklep galanteryjny z zapleczami, zaś na kondygnacjach i poddaszu – mieszkania lokatorskie.

autor nieznany, 1988, sygn. MAt-AB-4782F

W roku 1977 opracowany został projekt techniczny na remont kapitalny z modernizacją kamienicy. Zmianie uległ portal w sieni wejściowej z bogato zdobioną sztukaterią gipsową, a także inne elementy dekoracyjne. Kolejne wzmianki na temat remontu kapitalnego kamienicy pochodzą z roku 1979, kiedy to na parterze zaprojektowano Salon Sztuki Dziecięcej połączony schodami z pomieszczeniami piwnicznymi. Na wyższych kondygnacjach mieściły się natomiast pokoje biurowe. W czasie remontu m.in. zrekonstruowano portal wejściowy, wyremontowano elewacje na poziomie parteru, dodano otwory okienne. W trakcie prac remontowych nad pomieszczeniem parteru od strony podwórza odkryto zabytkowy strop konstrukcji drewnianej. W związku z tym, a także ze względu na wprowadzone zmiany funkcjonalne w budynku, zmieniono konstrukcję stropów oraz opracowano konstrukcję poddasza dopasowaną do zabytkowego charakteru budynku. Architektem kierującym remontem i modernizacją był G. Białas.

Kolejne prace odbyły się w latach 1980-1981. Architekt Z. Krawat wykonał projekt wnętrz do Salonu Sztuki Dziecięcej i sklepu kapeluszniczego oraz projekt na remont elewacji, który objął m.in. odbudowę zniszczonych dekoracji w tynku i kamieniu. Do 1990 roku na parterze kamienicy mieściły się pomieszczenia usługowe, pracownia krawiecka oraz połączona schodami z pomieszczeniami piwnicznymi autorska galeria “Rox”. Wyższe kondygnacje mieściły natomiast pomieszczenia biurowe.

autor nieznany, 1988, sygn. MAt-AB-4782F

Od roku 1991 na parterze budynku mieści się Galeria Miejska obejmująca dwie sale wystawiennicze na parterze i trzy w podziemiu. W 2013 roku wykonano przebudowę i remont pomieszczeń. Zaprojektowano nowe wejście zlokalizowane w miejscu wejścia historycznego oraz schody zewnętrzne. Kamienica pomimo wielu remontów zachowała swój charakter. Wszystkie elementy dekoracyjne, obramienia okienne pozostały niezmienione. Elementem zmiennym były otwory okienne oraz drzwiowe.

Kamienica przy ulicy Kiełbaśniczej 28 jest to zwarta w zabudowie bryła czterokondygnacyjna oraz siedmioosiowa. Na parterze usytuowany jest portal objęty kolumnami w stylu jońskim, zwieńczony belkowaniem oraz dwoma obeliskami. Budynek wieńczy attyka z dekoracyjnymi elementami architektonicznymi, zakończona naczółkiem na którym usytuowane są dwa putta. W jej środku znajduje się okno objęte dwoma parami pilastrów. Kamienica posiada dach pulpitowy o nachylonej połaci z dwoma lukarnami.


Autor: Sylwia Łupińska
Korekta: Katarzyna Zahorska


Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka