Menu dostępności

Ustawienia kontrastu

Podświetlenia linków

Wielkość czcionki

Odstępy

Przyjazny dla dysle...

Duży kursor

Mapa strony

Domyślne ustawienia
Wydarzenia
Archiwalne

Narracja polskich symboli narodowych

29.03.2017 - 29.03.2017


Narracja polskich symboli narodowych / 29.03.2017 - 29.03.2017

29 marca 2016 (środa)
godzina 16:30
Galeria Miejska we Wrocławiu
wstęp BEZPŁATNY

Spotkanie poświęcone zostanie językowi symbolicznemu narodowej ikonosfery, obecnemu na wszystkich poziomach aktywności polskiego społeczeństwa, który doodkreśla ważne społeczne problemy, nadaje oficjalny charakter wypowiedzi, napędza rynek konsumpcji, wpływa na wybory i działanie ludzi.

Po roku 2000 obserwowane jest w polskim społeczeństwie narastanie potrzeby wizualnego manifestowania poglądów wobec przeszłości, a gromadzone w ciągu wieków narodowe uniwersum nieustannie przywoływane jest do tłumaczenia zjawisk współczesnych. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej powstaje coraz więcej odważnych i bezkompromisowych komentarzy plastycznych polskiej rzeczywistości. Jak napisała profesor Maria Janion: “Znamienne, że Polonia na krzyżu stała się gadżetem naszej ponowoczesności”.

Tomasz Kipka, Emigracja, 2004, Fotografia pochodząca z książki Anna Myślińska, Polska współczesna ikonosfera narodowa, Kielce 2016

Użycie w zapisie obrazowym symboli narodowych służy do wytwarzania sensu i jego przekazywania, do identyfikacji, komunikacji i manipulacji. W procesie komunikacji skutkiem przekazu jest poinformowanie odbiorcy, a w manipulacji przyjęcie przez odbiorcę oczekiwanej postawy lub zachowania.

Każde ze społeczeństw europejskich posługuje się własnym językiem symbolicznym, do którego zapożyczane są obce symbole. Dialog pomiędzy społeczeństwami nie przebiega przy tym w sposób bezpośredni, ale każdorazowo przez odniesienie wypowiedzi do Zachodu.

Repertuar polskiej narodowej ikonosfery został współcześnie zawężony do godła, flagi i zarysu granic państwa, dostosowując się do potrzeb szybkiej komunikacji typu “instant”, typowej dla społeczeństw ponowoczesnych. Nie ogranicza to jednak przekazu znaczeniowego, ponieważ przedstawienia te są stale aktualizowane i poddawane przez twórców różnego typu przekształceniom, np. antropomorfizacji. Co ciekawe – tymi samymi symbolami narodowej ikonosfery posługują się wszystkie podmioty polskiej sceny politycznej, ale czynią to z innych powodów i interpretują je w odmienny, najczęściej przeciwny, sposób.

Przedstawienia tego typu występują w sztuce wysokiej, ale najliczniej reprezentowane są w sztuce popularnej, komunikacji wizualnej i świecie wirtualnej rzeczywistości.

Łódź Kaliska, Orlica, 2004, Fotografia pochodząca z książki Anna Myślińska, Polska współczesna ikonosfera narodowa, Kielce 2016

Spotkanie poprowadzi Anna Myślińska – historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, kustoszka w Muzeum Narodowym w Kielcach, wykładowca akademicki, badaczka historycznego aspektu sztuki i polskiej ikonosfery narodowej. Kuratorka wystaw, m.in. Historia i Polonia 2009-2010, autorka książki Polska współczesna ikonosfera narodowa (2016), uczestniczka debat: Nasze ciało narodowe (2015) i Orzeł i reszka (2016).

Gospodarzem wydarzenia jest Galeria Miejska we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 28

Dołącz do wydarzenia na facebooku
https://www.facebook.com/events/285381178552114/


Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka