Menu dostępności

Ustawienia kontrastu

Podświetlenia linków

Wielkość czcionki

Odstępy

Przyjazny dla dysle...

Duży kursor

Mapa strony

Domyślne ustawienia
Wystawy
Archiwalne

KRYZYS TWARZY

10.03.2022 - 07.04.2022


KRYZYS TWARZY / 10.03.2022 - 07.04.2022

Od 10 marca przestrzenie Galerii Miejskiej wypełnią portrety – portrety rozmyte, zamazane, zdeformowane, zdefragmentaryzowane, czasem zupełnie pomijające twarze lub prezentujące twarze syntetyczne, całkowicie wolne od biologicznych reguł rządzących naturą.


Wraz z nastaniem epoki medialnej twarz – nadprodukowana, wystawiona na ciągłą ekspozycję i konsumowana jak towar – popadła w impas. To natomiast pogłębiło narastający od stuleci kryzys portretu jako podstawowej wizualnej reprezentacji wizerunku. Powodów tego ostatniego Hans Belting, upatrywał przede wszystkim w niemożności dogonienia w malarskim ujęciu ludzkiego oblicza żywotności twarzy z całym bogactwem jej mimicznych zdolności. Fakt ten, jak słusznie zauważa niemiecki historyk i teoretyk sztuki, czyni więc portret obszarem nieustannego przenikania się twarzy i maski, co z kolei jest odpowiedzią na głęboko zakorzenione w naszej kulturze skłonności do kontrolowania i uspołeczniania ekspresji. Dziś natomiast, w czasach skomercjalizowania i utowarowienia twarzy, coraz silniej uwidacznia się tendencja do podporządkowywania wizerunku masce z jej ciągłą potrzebą dyscyplinowania naturalnych, ludzkich odruchów.

Realia życia w społeczeństwie facjalnym, jak niegdyś określił je Thomas Macho, skłania młodych twórców do atakowania wizerunku. Zgromadzeni na wystawie artyści sięgają więc po niekonwencjonalne, formalne i narracyjne rozwiązania, by wyzwolić portret z konwencji, unicestwiając tym samym maskę przedstawieniowych standardów. Zasłaniając oblicza obecnych na ich obrazach bohaterów, deformując je, zamalowując, niszcząc, odpersonalizowując, a niekiedy całkowicie je pomijając, młode malarki i malarze podejmują szereg aktualnych problemów związanych z kryzysem, w którym znalazła się twarz. W szerszej perspektywie podejmują oni również rozważania nad przyszłością portretu jako jednego z głównych tematów przedstawieniowych w sztuce. 

Ekspozycja Kryzys twarzy potrwa do 7 kwietnia 2022 roku.

Artyści wystawy: Lena Achtelik, Paweł Baśnik, Natalia Bażowska, Tymek Borowski, Monika Chlebek, Bartosz Czarnecki, Michał Czuba, Michał Jankowski, Justyna Jędrzejowska, Krzysztof Nowicki

Kuratorką wystawy jest Katarzyna Zahorska.


Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka