Menu dostępności

Ustawienia kontrastu

Podświetlenia linków

Wielkość czcionki

Odstępy

Przyjazny dla dysle...

Duży kursor

Mapa strony

Domyślne ustawienia
Wystawy
Archiwalne

Human Being & Being Human / Istota ludzka i istnienie człowieka

24.11.2016 - 06.12.2016


Human Being & Being Human / Istota ludzka i istnienie człowieka / 24.11.2016 - 06.12.2016

Wystawa „Human Being & Being Human / Istota ludzka i istnienie człowieka” to prezentacja rysunku i fotografii, która zaprasza do odkrywania odmiennych punktów widzenia i doświadczeń człowieka, struktury stworzonej przez człowieka oraz związku pomiędzy naturą i człowiekiem, poprzez różne metody artystycznej ekspresji.

FASS Art Gallery w Stambule jest miejscem wymiany wystaw międzynarodowych od 2001 roku. Galeria Miejska we Wrocławiu zaprezentowała tam dwie duże ekspozycje. Były to wystawy “Euroarabia” i “Space Untamed”, kuratorem obu był dyrektor Galerii Mirosław Jasiński. Dwa lata po tym wydarzeniu następuje rewizyta 3 artystów związanych z FASS Art Gallery. Na ekspozycję składają się prace artystów – profesorów sztuki: Ernesto Carlos Pujazon Patron, Alex Wong oraz Wiesława Zaremby. Pochodzący z Peru, Malezji oraz Polski artyści zmierzyli się z tematem zależności pomiędzy człowiekiem, strukturą stworzoną przez człowieka oraz naturą.

Człowiek i natura oddziałują na siebie na zasadzie przeciwieństw, to znaczy, że wraz z rozwojem społeczeństwa, człowiek wykazuje tendencje do bycia mniej zależnym od natury bezpośrednio, podczas gdy pośrednio zależność człowieka od natury wzrasta. Wszystkie struktury stworzone przez człowieka są rezultatem ludzkiej działalności. Całe swoje życie spędzamy na budowaniu i niszczeniu dla ślepego i tymczasowego zysku. Dzieje się tak, ponieważ człowiek nie jest jedynie elementem natury, przyczynia się również do jej przekształcania. Człowiek od początku swojego istnienia i z rosnącą intensywnością dostosowywał otaczające środowisko do swoich potrzeb, dokonał tego przez wszelkiego rodzaju ingerencje w naturę oraz duży nakład pracy. Ludzkość przekształca bogactwo natury w środki kulturalnego, religijnego i historycznego życia społeczeństwa.


Artyści wystawy:

Wiesław Zaremba – malarz, grafik, rysownik i pedagog, jest również pomysłodawcą i współorganizatorem Galerii Rysunku Akademii Sztuk Pięknych Nowa Oficyna w Gdańsku. Od 2000 roku jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Sabanci w Stambule w Turcji. Brał udział w kilkudziesięciu zbiorowych wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Holandii, Francji, Włoszech, Belgii, Turcji, Norwegii, Finlandii, Japonii, Malezji, w Singapurze, USA. W ostatnim czasie zajmuje się fotografią, rysunkiem i malarstwem, dokumentacją, pedagogiką, promocją oraz organizacją wystaw. Za zasługi na polu promocji polskiej sztuki za granica otrzymał medal Bene Merito.

Yoong Wah Alex Wong – spędził młodość w Kuala Lumpur w Malezji. Od stycznia 2003 roku jest członkiem Rady Wydziału Nauk Społecznych i Sztuk Pięknych Uniwersytetu Sabanci w Stambule. Wykłada: modelowanie komputerowe, animację komputerową, video cyfrowe i grafikę komputerową. Jest koordynatorem międzynarodowego programu wymiany studentów Erasmus. Przez ostatnie 17 lat podróżował do ponad 60 krajów jako artysta fotografik. Otrzymał wiele znaczących i prestiżowych nagród m.in.: Global Nikon Award, International Photogrphy Award, The Spider Award, Renaissance Prize Award, World Photographic Arts Award, The Worldwide Photography Gala Award.

Ernesto Carlos Pujazon Patron – urodzony w 1966 roku w Limie (Peru), reprezentuje Uniwersytet Taylora w Malezji, gdzie pełni funkcję dziekana Szkoły Projektowania Artystycznego i jest starszym wykładowcą. Magisterium z Projektowania i Sztuki Współczesnej otrzymał na Uniwersytecie East London, Kampus Docklands w Londynie (2005-2007), dyplom z Islamistyki na Międzynarodowym Uniwersytecie Islamistyki w Malezji w Kuala Lumpur (2009-2010), licencjat – w Niezależnej Państwowej Szkole Sztuk Pięknych w Peru. Uzyskał specjalizacje: malarstwo olejne (1988-1994), techniki rysunku (1988-1992), licencjat z Historii na Państwowym Uniwersytecie Federico Villarreal – Wydział Nauk Społecznych (1988-1993). Głównym celem artysty jest eksplorowanie twórczego i myślowego procesu powstawania dzieł sztuki w powiązaniu ze specyficznym środowiskiem i przestrzenią. Jako artysta urodzony w Ameryce Łacińskiej, w swoich pracach zgłębia wyobrażenia mitologiczne postaci wywodzących się z jego kultury.

Zobacz zdjęcia z finisażu:
https://www.facebook.com/pg/galeria.miejska/photos/?tab=album&album_id=1183193118423766


Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka