Menu dostępności

Ustawienia kontrastu

Podświetlenia linków

Wielkość czcionki

Odstępy

Przyjazny dla dysle...

Duży kursor

Mapa strony

Domyślne ustawienia
O Galerii
Historia

Historia powstania Galerii Miejskiej


Historia powstania Galerii Miejskiej /

Na początku 1991 r. Teresa Kukuła napisała interesujący tekst, w którym nakreśliła program działania galerii sztuki, która miałaby funkcjonować jako wspólne przedsięwzięcie PWSSP we Wrocławiu i Miasta Wrocław. Taka formuła organizacyjno – finansowa z wielu względów byłaby trudna do zrealizowania, zatem władze Wrocławia zdecydowały się powołać do życia galerię, jako miejską instytucję kultury. Galeria Miejska we Wrocławiu powstała na mocy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z 10 lipca 1991 r., a dyrektorem nowopowstałej galerii została Teresa Kukuła.

Wieczór Wrocławia, 16.07.1991

Galeria Miejska zainaugurowała swoją działalność na początku września 1991 r. wystawą wrocławskiej grupy artystycznej LUXUS Pokaz wyrobów cukierniczych o przedłużonej trwałości. Wystawę tę, która była instalacją złożoną z wielu obiektów, przygotowało sześcioro artystów: Ewa Ciepielewska, Bożena Grzyb-Jarodzka, Małgorzata Plata, Jacek Jankowski, Paweł Jarodzki i Stanisław Sielicki. Było to dużej rangi wydarzenie artystyczne, grupa LUXUS w pierwszej połowie lat 90. prowadziła bardzo intensywną działalność (także wystawienniczą) i jej wystawa w utworzonej właśnie we Wrocławiu Galerii Miejskiej była równocześnie wyraźnym sygnałem dotyczącym profilu programowego galerii.*

* – fragment tekstu Marka Śniecińskiego, Miejsce sztuki – 25 lat Galerii Miejskiej we Wrocławiu, katalog wystawy 25/25, str. 14-15

zaproszenie na wystawę Pokaz wyrobów cukierniczych o przedłużonej trwałości spożycia – LUXUS

Od 1991 do końca 2012 roku, Galeria zorganizowała 322 przedsięwzięcia artystyczne (wystawy, festiwale, akcje artystyczne, obrony dyplomów, wykłady, odczyty).

Od 2013 roku dyrektorem Galerii Miejskiej we Wrocławiu jest Mirosław Jasiński.

Zobacz zdjęcia z wystawy inaugurującej działalność Galerii Miejskiej “Pokaz wyrobów cukierniczych o przedłużonej trwałości spożycia” Grupa LUXUS:Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka