Menu dostępności

Ustawienia kontrastu

Podświetlenia linków

Wielkość czcionki

Odstępy

Przyjazny dla dysle...

Duży kursor

Mapa strony

Domyślne ustawienia
Wystawy
Archiwalne

Hello, Modernity!

11.10.2013 - 09.11.2013


Hello, Modernity! / 11.10.2013 - 09.11.2013

Wystawa Hello, Modernity! w Galerii Miejskiej we Wrocławiu jest pierwszym tak dużym, i tak zróżnicowanym przeglądem twórczości Julii Curyło. Składają się na nią cykle: LHC, Boska cząstka, Zderzenia oraz Spotkania jak również obrazy zapowiadające kolejne serie. Częścią wystawy malarstwa są dmuchane rzeźby: Kury Feministyczne znajdujące się poza galerią, w przestrzeni miasta, między innymi na Placu Solnym i przy Hali Targowej.

Tytuł wystawy Hello, Modernity! świadczy o ambiwalentnym i zdystansowanym postrzeganiu przez artystkę nowoczesnej kultury w jej dzisiejszym kształcie. We wszystkich pracach Curyło, niezależnie od poszczególnej problematyki, odnajdziemy kilka źródeł jej fascynacji. Obrazy Julii Curyło znajdują się gdzieś między dyskursem artystycznym, nauką i wiarą – pokazują sprzeczności, ograniczenia i absurdy dzisiejszego świata.

Julia Curyło, Dance macabre,technika mieszana, 210×140, 2013

Imponuje wielorakość tropów pozostawionych przez artystkę w jej obrazach, czasami zwodniczych, czasami wieloznacznych. Właściwie wszystkie sfery duchowej działalności człowieka poddaje ona testowi. Hello, Modernity! stanowczo nie jest zawołaniem kogoś, kto bezkrytycznie przyjmuje aktualne normy, mody, trendy. Kogoś, kto chce być „cool”, choć brak mu zapału, by autentycznie tworzyć prawdziwą kulturę. Religia, nauka, sztuka, wszystkie one zdają się być podatne na fetyszyzację i ideologizowane.

Julia Curyło, LHC Genesis, olej na płotnie, 224 x 156, 2011

Obecne w komentarzach i omówieniach sztuki Julii Curyło odniesienia do neo-popartu, symbolicznego realizmu, fascynacji kiczem, Jeffem Koonsem, aktywizmem, wpisywanie w modne trendy gromiące obłudę sztuki religijnej – mogą być pułapką. W zetknięciu z jej obrazami recenzenci nader często potykają się o sztafaż, odbijają od powłoki. Jeśli w sztuce poszukujemy zjednoczenia wyobraźni, myśli, emocji i biegłości warsztatowego doświadczenia – to spotkanie z obrazami Julii Curyło spełnia te oczekiwania. Zawarta w nich ironia nie jest ani złośliwa, ani cięta, ani wyniosła. Wręcz przeciwnie.

Kuratorzy wystawy: Mirosław Jasiński, Ewa Sułek


“Godna podziwu jest konsekwencja, z jaką artystka
penetruje te pełne dwuznaczności i ambiwalencji obszary
pogranicza między duchowym a materialnym, transcendentnym
a trywialnym, wzniosłym a przyziemnym. Dwuznaczność,
czy wieloznaczność, która przenika płótna Julii Curyło wynika z nieulegania pokusie prostego osądu współczesności, z moralizatorstwa czy ‹zaangażowania›, choćby to miało być tylko ‹zaangażowanie› na rzecz ‹dobrego smaku›. Jest w tej postawie coś, co Tomasz Mann określił ‹paradoksalną niejednolitością i sprzecznością ducha i jego stosunku do problemu człowieka›. Duch — mówi Mann — jest wielowarstwowy i wszelki stosunek do spraw człowieka jest dlań możliwy, również nie–humanistyczny
czy antyhumanistyczny. Duch nie jest monolitem, nie stanowi zwartej siły, zdecydowanej kształtować świat, życie, społeczeństwo na swój obraz”.

Mirosław Jasiński


Relacja z wernisażu:
BIOGRAM ARTYSTKI:
Julia Curyło urodziła się w Warszawie w 1986 roku. Studia odbyła w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując dyplom w pracowni prof. Leona Tarasewicza w 2009 roku. Jest autorką obrazów oraz instalacji prezentowanych w miejskich przestrzeniach publicznych.

W 2010 roku artystka wygrała konkurs zorganizowany przez Galerię A19, działającą na stacji metra Marymont w Warszawie. Pokazany tam wielkoformatowy mural Baranki Boże przyniósł jej rozgłos. W listopadzie 2010 roku Curyło otrzymała Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodę Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy podczas PROMOCJI 2010 w Galerii Sztuki w Legnicy. W maju 2011 roku została nominowana do prestiżowej nagrody 10. Konkursu im. Gepperta. W tym samym roku odbyły się trzy wystawy artystki: w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu, w Galerii Sztuki w Legnicy oraz w Galerii Szarej i Galerii Strefa A w Krakowie. Kolejne lata przyniosły następne wystawy i prezentacje sztuki Curyło, m.in. w Warszawie, Poznaniu (festiwal No Women No Art) i Bydgoszczy. W roku 2012 Julia Curyło znalazła się w pierwszej piętnastce rankingu znaczących młodych artystów – Kompasie Młodej Sztuki. W tym samym roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone na realizację serii rzeźb pneumatycznych Kury, które po raz pierwszy zostaną zaprezentowane we Wrocławiu.

Zobacz zdjęcia z wernisażu:
https://www.facebook.com/galeria.miejska/photos/?tab=album&album_id=539185479491203


Projekt KURY FEMINISTYCZNE
Projekt Kury feministyczne Julii Curyło zakłada stworzenie instalacji, składającej się z kilkudziesięciu sztuk kur pneumatycznych. Obecnie powstaje kilkanaście pierwszych obiektów, do których w przyszłości dołączą kolejne. Projekt ma formę otwartą — galeria kur wciąż powiększa się o nowe rzeźby. Kury wypełnione powietrzem, pokryte nadrukiem przedstawiającym najciekawsze zjawiska „sztuki kobiecej i feministycznej” zarówno w Polsce jak i na świecie, składają się na nowoczesną i groteskową formę wystawy malarstwa „kobiecego”, wystawy w przestrzeni zewnętrznej.

Julia Curyło, kura to Barbara Kruger, obiekt dmuchany, poliuretan, 2013

Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka