Menu dostępności

Ustawienia kontrastu

Podświetlenia linków

Wielkość czcionki

Odstępy

Przyjazny dla dysle...

Duży kursor

Mapa strony

Domyślne ustawienia
Wystawy
Archiwalne

Art WORK/ PL-UA Artyści o pracy

22.09.2017 - 31.10.2017


Art WORK/ PL-UA Artyści o pracy / 22.09.2017 - 31.10.2017

Українська версія нижче

Od 22 września do 31 października 2017 r. w Galerii Dworcowej prezentowana będzie wystawa polskiej i ukraińskiej sztuki współczesnej pt. “Art WORK/ PL-UA Artyści o pracy “. Złoży się na nią ponad 60 dzieł autorstwa współczesnych artystów z Polski i Ukrainy, z których znaczna część powstała na przestrzeni ostatniej dekady.

Punktem wyjścia ekspozycji „Art Work” jest aktualny, niejednorodny status zawodu artysty oraz pracownika kultury w Polsce i na Ukrainie, a także niejednoznaczny związek między twórcą a rynkiem sztuki w czasach globalnych kryzysów. Drugim ważnym akcentem wystawy są zmiany koncepcji i sposobów pracy, związane z szybką redukcją miejsc zatrudnienia powodowanych kompleksową automatyzacją i rozwojem sztucznej inteligencji. Jak zmieni się ludzkie życie w świecie, w którym rządzą robotnicy cyfrowi? Czy każdy, kto pozostanie bez pracy, stanie się artystą?W XX wieku utrwalił się wizerunek współczesnego twórcy będącego tricksterem systemu liberalnego – człowieka, któremu udało się wywalczyć prawo do względnej wolności od konieczności uczestniczenia w rutynie pracy. W pewnym sensie współczesnego twórcę można określić jako osobę, która nie pracuje według ustalonego grafiku. Ale to wcale nie oznacza, że artysta pracuje mniej niż inni członkowie społeczeństwa. Na czym więc polega specyfika pracy artystycznej? Jakie miejsce w obszarze szeroko pojętej pracy artystycznej zajmuje działalność ludzi, którzy nie są bezpośrednimi twórcami dzieł sztuki, ale zapewniają istnienie infrastruktury sztuki – kuratorów, krytyków, historyków sztuki, producentów wystaw?
Jak współczesna kondycja sztuki i sposoby jej produkcji zmienią się wraz z kolejnym skokiem technologicznym? Czym będzie praca w postcyfrowym świecie, w którym sztuczna inteligencja pozbawia homo sapiens miejsc pracy? W miejsce proletariatu XIX wieku i początku XX wieku przychodzi prekariat – nowa, bardziej mobilna, ale nie mniej niezabezpieczona klasa społeczna, która, jak się wydaje, odziedziczyła po sztuce współczesnej odmienną koncepcję pracy. Współcześni futuryści przekonują jednocześnie, że najważniejszym „bohaterem czasów” w następnej dekadzie będzie artysta-humanista, którego celem – w świeci ludzi bez pracy – będzie samodoskonalenie i poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe, ontologiczne pytania.
W Polsce i na Ukrainie mówiąc o pracy nie można również pominąć jak ważna była to kwestia w kulturze radzieckiej. Oda do pracy, gdzieś pomiędzy totalitarnym kiczem i utopią, chęć usłyszenia robotnika i odtworzenia jego świata, a jednocześnie głęboka dewaluacja tego impulsu w sztuce socrealizmu – to trudne, ale bardzo ważne zagadnienie, które jest źródłem dodatkowej narracji na wystawie.

Pierwsza odsłona projektu „Art WORK” odbyła się w Kijowie w Galerii Mystetskyi Arsenal, w lipcu tego roku.

Wrocławska edycja zaplanowana na jesień uzupełniona zostanie o cykl wydarzeń towarzyszących. Odbędą się oprowadzania kuratorskie w języku polskim (25 października, godzina 18:00) i ukraińskim, wykład Ewy Sułek poświęcony współczesnej sztuce Ukrainy (22 września godz. 18:00, Galeria Dworcowa), a także warsztaty twórcze prowadzone przez fundację OK.ART (7 i 21 października 2017 godz. 13:00).

Wystawa prezentowana jest we wnętrzach Galerii Dworcowej
(Dworzec Główny we Wrocławiu, 2 piętro)
od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11:00 – 19:00.
Wstęp na wystawę jest BEZPŁATNY


Artyści biorący udział w wystawie:
Sylwester Ambroziak, APL315, Julia Beliaeva, Marcin Berdyszak, Svitlana Biedarieva, Andrij Bojarov, Michael Buksha, Uliana Bychenkova, Evgeniy Chernyshov, Bolesław Chromry, Julia Curyło, Tomasz Domański, Dmytro Erlikh, Michał Frydrych, Igor Gaidai, Anatoly Gankevich, Katarzyna Górna, Igor Gusev, Rafał Jakubowicz, Kornel Janczy, Boris Kashapov, Ute Kilter, Olga Kisseleva, Adrian Kolarczyk, Dmitriy Koloskow, Darya Koltsova, Alina Kopytsa, Kacper Lecnim, Diana Lelonek, Pavel Markman, Karolina Mełnicka, Roman Mikhaylov, Mariusz Mikołajek, Alexander Milstein, Eugeniusz Minciel, Roman Minin, Yevgen Nikiforov, OK.ART, Dominika Olszowy, Viktor Pokidanets, Tomasz Poznysz, Karol Radziszewski, Irmina Rusicka, Oleksiy Sai, Arsen Savadov, Solomiia Savchuk, Nikita Shalenny, Janek Simon, Yaroslav Solop, Michał Stachyra, Mikołaj Starowieyski, Szuper Gallery (Susanne Clausen & Pavlo Kerestey), Karolina Szymanowska, Mariusz Tarkawian, Oleg Voronko, Vova Vorotniov, Robert Wałęka, Semen Xramtsov, Alina Yakubenko, Aleksey Yalovega, Stephan Riabchenko.

Kuratorki wystawy: Ewa Sułek, Alisa Lozhkina
Współkuratorzy wystawy: Małgorzata Micuła, Alexander Parkhomenko

Organizatorzy wystawy:
Galeria Miejska we Wrocławiu, Biuro Wrocław 2016, Mystetskyi Arsenal (Kijów – Ukraina)

Zobacz zdjęcia z wernisażu:
https://www.facebook.com/pg/galeria.miejska/photos/?tab=album&album_id=1468501623226246

Zobacz film z wernisażu:


З 22 вересня по 31 жовтня 2017 р. В Галереї Вокзальній відбудеться виставка українського і польського сучасного мистецтва “Art WORK/ PL-UA Художники про роботу”. На виставці буде представлено понад 60 арт-проектів сучасних художників України і Польщі, більшість яких було створено протягом останнього десятиліття.


Відправною точкою виставки “Art Work” є невизначений статус професії митця і працівника культури в Польщі та Україні, а також неоднозначні відносини між художником та арт-ринком в епоху глобальних криз. Другий важливий акцент – зміна уявлення про працю у суспільстві, основним викликом для якого є стрімке зменшення робочих місць за рахунок всебічної автоматизації та розвитку штучного інтелекту. Як зміниться життя людини у світі, де пануватимуть цифрові трудівники? Чи стане кожен із тих, хто лишиться без роботи, художником?
Ще з ХХ сторіччя за сучасним художником закріпився імідж своєрідного трикстера ліберальної системи – людини, якій вдалося вибороти право на відносну свободу від необхідності брати участь у загальносуспільній трудовій рутині. У певному сенсі сучасного митця можна визначити як людину, яка не ходить на роботу за фіксованим графіком. Але це зовсім не означає, що художник працює менше за інших членів суспільства.
У чому ж специфіка власне мистецької праці? Яке місце у цій системі займає робота арт-працівників, які не є безпосередніми творцями художніх об’єктів, але забезпечують існування інфраструктури сучасного мистецтва – кураторів, критиків, мистецтвознавців, організаторів виставок?
І як зміниться ситуація в сфері мистецтва із черговим технологічним стрибком? Якою буде праця в постдигітальному світі, де штучний інтелект відбирає робочі місця в homo sapiens? На заміну пролетаріату ХІХ – початку ХХ сторіччя приходить прекаріат –новий, більш мобільний, але не менш соціально незахищений клас, котрий унаслідував від сучасного мистецтва ідею трансформованого поняття праці.
Провідні футурологи тимчасом переконують, що найбільш затребуваним «героєм часу» наступного десятиліття стане саме гуманітарій-митець, метою якого буде самовдосконалення і пошук відповідей на базові онтологічні питання в світі позбавленому праці.
В Польщі та Україні неможливо також говорити про працю, забуваючи про місце, яке ця тема займала у радянській культурі. Ода праці між тоталітарним кітчем і утопією, бажання почути трудову людину і образно відтворити її світ, й одночасна глибока інфляція цього пориву у мистецтві соцреалізму – складна, але дуже важлива тема, яка є джерелом додаткових контекстів проекту.


Перша частина проекту “Art Work” проводилася в Києві в культурно-мистецькому комплексі “Мистецький Арсенал” у липні цього року.
У рамках вроцлавської виставки, запланованої на осінь, відбудеться ряд супровідних заходів: екскурсії з кураторами польською та українською мовами, лекція Еви Сулек про сучасне мистецтво України (22 вересня, 18:00, Галерея Вокзальна), а також творчі майстер-класи, організовані Фондом OK.ART (7 та 21 жовтня 2017 року).

Учасники проекту:
APL315, OK.ART, Szuper Gallery (Сюзанне Клаузен та Павло Керестей), Сильвестр Амброжяк, Марцін Бердишак, Світлана Бєдарієва, Юлія Бєляєва, Уляна Биченкова, Міколай Біберштайн Андрій Бояров, Михайло Букша, Роберт Валенка, Олег Воронко, Вова Воротньов, Ігор Гайдай, Анатолій Ганкевич, Катажина Гурна, Ігор Гусєв, Томаш Доманьський, Дмитро Ерліх, Борис Кашапов, Ута Кільтер, Ольга Кісєльова, Адріан Коларчик, Дмитро Колосков, Дар’я Кольцова, Аліна Копиця, Діана Лєлонек, Каспер Лєцнім, Павло Маркман, Кароліна Мелніцка, Роман Михайлов, Маріуш Міколаєк, Олександр Мільштейн, Роман Мінін, Євгеніуш Мінцєль, Євген Нікіфоров, Домініка Ольшови, Томаш Позниш, Віктор Покиданець, Кароль Раджішевський, Ірміна Рущіцка, Арсен Савадов, Соломія Савчук, Олексій Сай, Янек Сімон, Ярослав Солоп, Міхал Стахира, Маріуш Таркавіан, Міхал Фридрих, Корнел Янчи, Семен Храмцов, Болєслав Хромрий, Юлія Цурило, Євген Чернишов, Микита Шаленний, Кароліна Шимановська, Аліна Якубенко, Рафал Якубович, Олексій Яловега


Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka