Menu dostępności

Ustawienia kontrastu

Podświetlenia linków

Wielkość czcionki

Odstępy

Przyjazny dla dysle...

Duży kursor

Mapa strony

Domyślne ustawienia
O Galerii
Historia

Archiwum wystaw Galerii Miejskiej


Archiwum wystaw Galerii Miejskiej /

Podczas przygotowań do obchodów 25-lecia istnienia Galerii Miejskiej we Wrocławiu (w 2016 roku) powstało archiwum wydarzeń kulturalnych organizowanych przez instytucje. Na jego podstawie wykonano spis nazwisk artystów współpracujących z galerią oraz poniższe kalendarium wystaw.

Wszystkie zgromadzone materiały (wydawnictwa, zdjęcia, plakaty, ulotki, raporty medialne, etc.) zostały przekazane do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – Dział Dokumentów Życia Społecznego, gdzie są dostępne do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.


Wykaz wydarzeń Galerii Miejskiej na przestrzeni lat 1991 – 2012


1991
1) 02.09. – 30.09. 1991 – Pokaz wyrobów cukierniczych o przedłużonej trwałości spożycia – LUXUS (uczestnicy: Ewa Ciepielewska, Bożena Grzyb-Jarodzka, Małgorzata Plata, Jacek Jankowski, Paweł Jarodzki, Stanisław Sielicki, komisarz: Paweł Jarodzki)
2) 29.09 – 04.10.1991 (?)- W ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „Czas Obecny – Historia Opowiadana” [Real Time – Story Telling] odbywającego się w dniach 24-28.09.1991 w Sopocie, do Wrocławia zaproszono czterech artystów: Teresa Hubbart, Alexander Birchler, Seji Shimoda, Roger Ely
3) 14.10 – 5.11.1991 – Wystawa Teresy Murak i Małgorzaty Kościelak
4) 12.11 – 30.11.1991 – Próba zjawisk początkowych – wystawa Christosa Mandziosa
5) 22.11.1991 – Wystąpienie autorskie poety Piotra Ogorzałka – Grupa Poet-Poet
6) 4.12 – 8.12.1991 – Magia zwierciadła – wystawa Józefa Robakowskiego
do tego pokaz video Barbary Konopki (4 – 8.12.1991)
7) 18.12.1991 – „Dyplom 91”, obrona dyplomu z ceramiki Agaty Zworskiej

1992
1) 06.01 – 22.01.1992 – Poezja konkretna – Ian Hanilton Finlay
oraz Esej na słowo i kontrabas – Żaglowiec Nietsche w wykonaniu Tadeusza Sławka i Bogdana Mizerskiego
2) 24.01 – 16.02.1992 – Kontynuacje 92 – wystawa okręgowa Związku Polskich Artystów Plastyków: Józef Sztajer, Piotr Wieczorek, Zofia Tkaczyk, Alojzy Gryt, Małgorzata Kościelak, Krzysztof Żelechowski, Leszek Pliniewicz, Barbara Ropelska, Christos Mandzios, Paweł Pawlak, Szymon Koprowski, Ryszard Piegza, Andrzej Dudek-Dürer, Grzegorz Bednarz, Marek Wałęga, Piotr Budkiewicz, Magdalena Kucharska
3) 19.02 – 11.03.1992 – Michael Klingler Malarstwo
4) 19.03 – 10.04.1992 – V Międzynarodowe Triennale Rysunku we Wrocławiu
5) 28.03.1992 – Pokaz video grupy artystycznej Łódź Kaliska: Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik, Makary (Andrzej Wielogórski)
6) 13.04 – 01.05.1992 – Karuzela Braders: Michał Hycki, Krzysztof Winnicki, Stanisław Wojaczek, Igor Wójcik, Jacek Zachodny
7) 11.05 – 26.05.1992 – Nierozerwalny związek – wystawa instalacji Jerzego Grzegorskiego
8) 01.06 – 21.06.1992 – Wystawa Widzialne – Niewidzialne Anny Płotnickiej; instalacje Paula Panhuysena, koncert-performance Philla Niblocka (Number made Audible. Number made Visible)
9) 29.06 – 04.07.1992 – Tangha obrazy abstrakcyjne – wystawa Pawła Dutkiewicza
10) 13.07 – 30.08.1992 – Ujęcie III ezoteryczne grafika z lat 1972 – 1992 – wystawa Kazimierza Głaza; instalacje Renaty Jarodzkiej – wernisażowi towarzyszyła Kompozycja Sensybilistyczna wykonana przez Krzysztofa Pełecha
11) 04.09 – 26.09.1992 – Widokówki z Wrocławia – wystawa prac Jana Bortkiewicza
12) 04.10 – 26.10.1992 – Sztuka Konkretna Nieograniczona – wystawa konceptualna: Karl-Heinz Adler, Jurgen Blum-Kwiatkowski, Waldo Balart, Christian Bartel, Helmut Bruch, Laura Castango, Jan Chwałczyk, Inge Dick, Gerhard Fromel, Heinz Gappmayr, Wanda Gołkowska, Heinz Gruchot, Istvan Haasz, Jean-Pierre Husguinet, Roland Jung, Zdzisław Jurkiewicz, Heinrich Kasper, Ad De Keizer, Małgorzata Kościelak, Barbara Kozłowska, Hanna Krzetuska, Fritz Lichtenauer, Josef Linschinger, Erich Lutkenhaus, Zbigniew Makarewicz, Maria Michałowska, Leonardo Mosso, Hilla Talmon, Jaak Vuylsteke, Pantelis Xagoraris
13) 02.11 – 23.11.1992 – Tuzin – dozen: Maciej Albrzykowski, Marion Coutts, Ashley McCormick, Tomasz Domański, Louisa MacIver, Michael Lindley, Nicholas McMaster, Zoe Walker, Teresa wawrzynów, Maria Wrońska, Jan Zamorski, Ryszard Zarycki
14) 07.12 – 28.12.1992 – Wystawa prac Alojzego Gryta

Ponadto 3 obrony dyplomów PWSSP we Wrocławiu: Przemysław Pintal, Piotr Tyszkowski, Jan Zamorski

1993
1) 11.01 – 29.01.1993 – Toksyny – instalacje i rysunek Radosława Czarkowskiego
2) 15.01.1993 – Topnienie happening Tomasza Domańskiego na Rynku
3) 18.02 – 01.03.1993 – Ziemia – Woda – Ogień – Powietrze – wystawa dyplomowa Tomasza Domańskiego, promotor prof. Leon Podsiadły
4) 18.03. – 05.04.1993 – Zobaczone – Przypomniane 1993 – wystawa Andrzeja Lachowicza
Talerze po 20-tu latach – wystawa Zbigniewa Warpechowskiego
5) 22.03.1993 – Ewa 2 we Wrocławiu stolicy prehistorii sztuki pojęciowej – jako przykład artystki stojącej wobec konieczności postawienia słupa milowego, a obowiązku bycia rozwibrowanym intelektualnie procesem – wystąpienie Ewy Zarzyckiej
6) 13.04 – 28.04.1993 – Moje domy – wystawa prac Anny Kutery
7) 04.05 – 27.05.1993 – Mane Thekel Fares – rzeźby świetlne – instalacje, Antoni Mikołajczyk
8) 31.05 – 18.06.1993 – Instalacje – wystawa prac Łukasza Skąpskiego
9) 22.06 – 14.07.1993 – Wystawa dyplomowa Jerzego Sosnowskiego i Marii Wrońskiej (instalacje, obiekty)
promotor prof. Leon Podsiadły
Działanie na płaszczyźnie – wystawa dyplomowa Mariana Kuczmy, promotor prof. Józef Hałas
10) 19.07 – 31.08.1993 – Białe kreski i inne rzeczy – wystawa prac Marcina Harlendera
11) 13.09 – 30.09.1993 – Brunatna Kulista pokryta gąbczastym nalotem – wystawa prac Leszka Golca
Nowe prace – wystawa Daniela Wnuka
12) 08.10 – 31.10.1993 – Znak Czasu – wystawa instalacji Laury Castagno
Struttura Virtualita – wystawa Leonarda Mosso w ramach Międzynarodowej Wystawy Sztuki Radykalnej
13) 05.11 – 16.11.1993 – Wystawa dyplomowa Mirelli Rylewicz-Butryn promotorką prof. Wanda Gołkowska
14) 22.11 – 24.12.1993 – Jeszcze nie obiekt – wystąpienie autorskie oraz wystawa Ewy Zarzyckiej
15) 29.12.1993 – 04.01.1994 – Wystawa malarstwa Anny Adamczyk i Krzysztofa Waśki – studenci III roku PWSSP z pracowni prof. Andrzeja Klimczaka Dobrzanieckiego

1994
1) 10.01 – 29.01.1994 – Kwadrat od geometrii do wyobraźni – wystawa zbiorowa pracowników Zakładu Rysunku Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej: Zdzisław Jurkiewicz, Maria Michałowska, Marian Poxniak, Barbara Słomkajło, Krzysztof Skwara, Wojciech Winiszewski, Paweł Jaszczuk
2) 07.02 – 25.02.1994 – Stalaktyty (pamięci Jerzego Rosołowicza) wystawa instalacji Tomasza Domańskiego
3) 21.02.1994 – 1 m3 Ognia = 1m3 Wody- akcja wykonana przez Tomasza Domańskiego w Rynku.
4) 23.02.1994 – Wielki przeciąg – akcja artysty Krzysztofa Knitla
5) 07.03 – 26.03.1994 – Widzialne – Nie – Widzialne – wystawa instalacji Anny Płotnickiej
6) 11.04 – 27.04.1994 – Łódź – wystawa instalacji studentów IV roku: Marty Jarosz, Artura Kardamasza i Macieja Ratajczaka
7) 18.04 – 30.04.1994 – Wystawa studentów z Pracowni Relacji Form Przestrzennych profesora Alojzego Gryta: Adam Abel, Tomasz Bajer, Mirosław Kudela, Piotr Romański, Stanisław Sobota, Marcin Zagania
8) 05.05 – 20.05.1994 – Kolumny – wystawa Marka Kusia i Piotra Lutyńskiego, artyści środowiska krakowskiego.
9) 01.06 – 11.06.1994 – Niepewność otoczenia – dyplom i wystawa dyplomowa rzeźby i rysunku Tomasza Opani z pracowni profesora Leona Podsiadłego i profesora Nicole Nascowa
10) 16.06 – 05.07.1994 – Udział Galerii w Dniach Austrii – wystawa sztuki najnowszej Austrii, w której wzięli udział artyści z Linzu (wykładowcy Wyższej Szkoły Plastycznej)” Christian Bartel, Gerhard Frome, Josef Linschinger.
11) 11.07 – 31.08.1994 – Ujarzmienie – wystawa instalacji 94 Grażyny Deryng
Czerwona praca – malarstwo Krzysztofa Wałaszka
12) 08.09.1994 – Ten pierwszy raz cztery performance. Udział wzięli: Paweł Kwaśniewski, Łukasz Napolski, Jane Stoykov,
13) 10.10 – 31.10.1994 – Transformacje – wystawa Juliana Raczki
14) 09.11 – 17.11.1994 – Rytmy – dyplom i wystawa dyplomowa Marceliny Grabowskiej z pracowni profesora Stanisława Kortyki
15) 23.11 – 30.11.1994 – Wystawa dyplomowa Małgorzaty Korynkiewicz z pracowni profesora Konrada Jarodzkiego
16) 15.12 – 31.12.1994 – Wystawa malarstwa Przemysława Pintala (przewód na adiunkta w PWSSP we Wrocławiu)

1995
1) 12.01 – 07.02.1995 – Lista obecności – wystawa i performance Waldemara Petryka. Kuratorem był Zbigniew Makarewicz.
2) 14.02 – 10.03.1995 – Sugestie dla przestrzeni instalacje Ryszarda Tokarczyka
Malarstwo i rysunek II prace Andrzeja Ciesielskiego
3) 08.03 – 30.03.1995 – Skromnie, bez luksusu – wystawa obiektów, instalacji i performance Jerzego Kosałki
4) 06.04 – 28.04.1995 – Instalacje Obiekty – wystawa Lecha Twardowskiego
5) 09.05 – 28.05.1995 – Reliefy – wystawa obiektów Tomasza Domańskiego
6) 01.06 – 10.06.1995 – Iluminacje – wystawa studentów Moniki Zywer i Tomasza Bajera
7) 12.06.1995 – Akcja plastyczna na Rynku Ciepło topnienia Tomasza Domańskiego. Całość sponsorowana przez restaurację Dwór Polski
8) 21.06 – 29.06.1995 – Pokaz II – wystawa prac studentów z pracowni Studium Realizacji Przestrzennych prof. Alojzego Gryta: Adam Abel, Grzegorz Krupa, Mirosław Kulla, Marek Otwinowski, Marcin Zaganiacz, Monika Zywer
9) 04.07 – 26.08.1995 – Pracownia – wystawa środowiska zielonogórskiego: Zenon Polus, Radosław Czarkowski, Katarzyna Cerenko, Arkadiusz Docz, Jarosław Dulęba, Kaja Kuszneryk, Hanna Piczyska, Ilona Walosik, Alicja Wesołek, Małgorzata Zarówna
Kurator wystawy – Zenon Polus
10) 05.09 – 30.09.1995 – Papiery wartościowe – wystawa Zofii Tkaczyk towarzysząca Festiwalowi Wratislavia Cantans Muzyka i Sztuki Piękne
11) 26.10 – 09.11.1995 – Moje – nasze Gardzienice – wystawa scenografii i obiektów do spektakli z Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Kurator: Mira Żelechowe-Aleksiun
12) 23.11 – 30.11.1995 – Wystawa dyplomowa Małgorzaty Kazimierczak z pracowni profesora Konrada Jarodzkiego
13) 04.12 – 09.12.1995 – Wystawa dyplomowa Agnieszki Traczyńskiej z pracowni profesora Zbigniewa Horbowego
14) 18.12 – 02.01.1996 – Północny Atol – prezentacja galerii „Amfilada” ze Szczecina: Ruta Katiliuta, Danuta Wojciechowska, Waldemar Wojciechowski, kurator: Lech Karwowski

1996
1) 16.01 – 27.01.1996 – Instalacje – wystawa dyplomowa Igi Brej-Kozon z pracowni prof. Konrada Jarodzkiego
2) 05.02 – 23.02.1996 – Niebieska granica, instalacja Pilar Aldana-Mendez
3) 01.03 – 09.03.1996 – Obrazy wystawa prac Michała Hrisulidisa w ramach 17 Przeglądu Piosenki Aktorskiej
4) 13.03 – 29.03.1996 – Ilumiancje II – wystawa studentów III roku PWSSP Moniki Zywer i Tomasza Bajera
5) 09.04 – 26.04.1996 – Instalacje – wystawa Marka Sienkiewicza
6) 02.05 – 25.05.1996 – Konstelacje, wystawa pracowni instalacji i video PWSSP Poznań: Antoni Mikołajczyk, Marek wasilewski, Piotr Komarnicki, Tomasz Litzeau, Grzegorz Grzesik, Mirosław Kaczmarek, Renata Czajor, Joanna Migodzińska, Zuzanna Lewandowska, Marcin Sztukiewicz, Angelina Janas, Aleksander Komarow
7) 13.05 – 31.05.1996 – Archeologia c.d. Zapach – wystawa prac Mirosława Kulli
8) 03.06 – 08.06.1996 – Wystawa Sztuki Dziecięcej. W wystawie uczestniczyło 70 dzieci ze Szkoły Społecznej nr 3.
9) 15.06 – 15.07.1996 – Współczesne malarstwo francuskie z kolekcji FRAC Poitou-Charente: Jean Hélion, Simon Hantal, François Morellet, Vera Molnar, Martin Barré, Raymond Hains, François Dufrêne, Jacques de la Villeglé, Gérard Gasiorowski, Robert Filliou, Eric Dietman, Sarkis, David renaud, Godfried Berklinger, Vladimir Kutusof, Ettore Undo, Gladys Clover, Claude Lantier, Oscar Scheelbach, Stéphane Magnin, Richard Fauguet, Alain Séchas, Daniel Schlier, Bazilebustamante, Yvan Salomone, Jérôme Fonchain, Fabrice Hybert, Claude Rutault, Georges Stoll
10) 17.07 – 27.07.1996 – Wystawa dyplomowa Marka Kuliga z pracowni prof. Leona Podsiadłego
11) 07.08 – 29.08.1996 – Wystawa prac artystów: Alicja Lewicka, Elena Pätoprstá, Marcin Berdyszak, Jarosław Hulbój, Marek Sienkiewicz
12) 09.09 – 28.09.1996 – Wystawa Zofii Tkaczyk
13) 07.10 – 28.10.1996 – Wystawa prac Marii Wrońskiej
14) 04.11 – 30.11.1996 – Warsztaty studenckie z Katedry Ceramiki i Szkła
15) 12.12.1996 – 04.01.1997 – Różnice i podobieństwa. Unterschiede und Ähnlichkeiten – wystawa prac Agaty Buchalik-Drzyzgi, Corduli Hartung, Renaty Kill-Kentel, Christine Sabel

1997
1) 05.01 – 31.01.1997 – Kolekcja bagażowa – wystawa Przemysława Pintala
2) 10.02 – 28.02.1997 – XXX – instalacje Dariusza Fedczuka, Joanny Fedczuk, Waldemara Petryki
3) 10.03 – 25.03.1997 – All + Tag instalacje: Peter Bauer, Frank Herrmann, Jyrki Siukonen, Charles Sandison, Carsten Nicolai, Mika Vainio, Olaf Rauh, Maria Wrońska, Tomasz Domański, Aimo Hyvarinen
4) 01.04 – 30.04.1997 – Wystawa Tomasza Opanii i Gillaume Arlauda – instalacje
5) 30.05.1997 – Ściana ognia – akcja plastyczna Tomasza Domańskiego towarzysząca Kongresowi Eucharystycznemu
6) 15.05 – 18.06.1997 – Znak – wystawa prac Alojzego Gryta
7) 24.05.1997 – Uczestnictwo Galerii w imprezie plenerowej Stół biesiadny
8) 23.06 – 30.06.1997 – Wystawa dyplomowa Moniki Zywer z pracowni prof. Andrzeja Klimczaka – Odrzanieckiego
9) 01.07 – 07.07.1997 – Wystawa dyplomowa Małgorzaty Śliwy z pracowni prof. Leona Podsiadłego
10) 09.07 – 31.07.1997 – Wystawa dyplomowa Anity Dyni z praconwi profesora Wilhelma Semaniszyna (Katedra Wzornictwa Przemysłowego); Artura Szygulskiego, Wiktora Drzewieka, Piotra Maciejewskiego
11) 05.08 – 31.08.1997 – 40 prac na 40-lecie – wystawa malarstwa Marii Karpińskiej
12) 01.10 – 07.10.1997 – Wystawa dyplomowa Agnieszki Lasak z pracowni profesora Leona Podsiadłego
13) 12.11 – 29.11.1997 – Gratis wystawa Tomasza Sikorskiego
14) 05.12.1997 – Wystawa dyplomowa Anety Grzebieli wraz z pokazem projektowanym butów z Katedry Wzornictwa Przemysłowego
15) 08.12 – 31.12.1997 – Wystawa dyplomowa studentów z Katedry Wzornictwa Przemysłowego


1998
1) 12.01 – 31.01.1998 – Nadmiar świata – wystawa prac Darii Mileckiej
2) 09.02 – 27.02.1998 – Instalacje – wystawa Huberta Czerepoka i Pawła Kaszczyńskiego
3) 02.03. – 31.03. 1998 – Warsztaty i wystawa prac studentów z ASP: Karolina Radanowicz, Sebastian pańczyk, Marcin Mierzicki, Tomasz Swoboda, Mariusz Kozik, kurator: Marek Sienkiewicz
4) 06.04 – 31.04.1998 – Mur – wystawa Lva Sterna
5) 12.05 – 30.05.1998 – TRANS – FORMERS – wystawa Marcina Harlendera
6) 14.05.1998 – Pokaz video – performance artystów francuskich związanych z grupą FLUXUS: Charles Dreyfus, Michel Giroud, Ryszard Piegza
7) 09.06 – 27.06.1998 – Po pięćdziesiątce – wystawa z okazji 52-lecia ZPAP: Zofia Tkaczyk, Tomasz Domański, Wojciech Kaniowski, Anna Kutera, Romuald Kutera, Tomasz Opania, Leon Podsiadly
8) 24.06.1998 – Współudział we „Wrocławskiej Biesiadzie” z okazji Święta Wrocławia
9) 06.07 – 31.07.1998 – Wystawa dyplomowa z Katedry Wzornictwa Przemysłowego i Katedry Architektury Wnętrz
10) 10.08 – 29.08.1998 – Instalacje – wystawa prac Ilony Walosik i Agnieszki Spalony
11) 07.09 – 26.09.1998 – Profesor – Absolwent – wystawa Jadwigi Mydlarskiej-Kowal (scenografia), Franciszek Bunsch (grafika)
12) 05.10 – 12.10.1998 – Wystawa dyplomowa Tomasza Swobody z pracowni prof. Alojzego Gryta
13) 16.10 – 30.10.1998 – TEMPORALIA – WYSTAWA PRAC Tomasza Domańskiego
14) 05.11 – 26.11.1998 – TURBO 9 – wystawa artystów ZPAP okręgu warszawskiego: Andrzej Bućko, Łukasz Majcherowicz, Zbigniew Nowosadzki, Teresa Rucińska, Andrzej Rysiński, Paweł Sochacki, Piotr Sokołowski, Maciej Wojciechowski, Mariusz Woszczyński
15) 07.12 – 30.12.1998 – NOWE PRACE – WYSTAWA Iso Wagner

1999
1) 11.01 – 29.01.1999 – Postawy – wystawa rzeźby
2) 08.02 – 27.02.1999 – Nowe Prace – wystawa Marcina Berdyszaka
3) 08.03 – 24.04.1999 – Generatory – wystawa Lecha Twardowskiego
4) 29.03-17.04.1999 – Suszarka Marcela (DUCHAMPA) – kurator: Tomasz Sikorski; w czasie wernisażu performance Michała Bujnickiego oraz Doroty Miroń
5) 26.04 – 12.05.1999 – Wystawa zbiorowa wykładowców Katedry Rzeźby ASP we Wrocławiu
6) 17.05 – 05.06.1999 – i.t.d. – wystawa Ewy Granowskiej
7) czerwiec 1999 – Obrona pracy dyplomowej Moniki Aleksandrowicz z Katedry Malarstwa z pracowni prof. Wandy Gołkowskiej
8) 8 czerwiec 1999 – Przegląd grafiki – wystawa zbiorowa pracowni prof. Haliny Pawlikowskiej (Jacek Szewczyk, Przemysław Tyszkiewicz, Christopher Nowicki, Edyta Burliga, Magdalena Chuchnowska, Jakub Exner, Adam Fyda, Agnieszka Gebicka, Agnieszka Grudzień, Agnieszka Jackiewicz, Jarosław Jędrzejewski, Kacper Kalinowski, Joanna Kiniorska, Aleksandra Korotecka, Hanna Kosewicz, Marcin Makarewicz, Aleksandra Makowska, Adam Matłoch, Aleksandra Maślik, Katarzyna Nowak, Karolina Orzeł, Maria Potężny, Grzegorz Radziewicz, Wanda Seredyńska, Mirosław Słomski, Ewa Stokłosa, Marta Szajneman, Radosław Ślany, Dagmara Świętek, Monika Urbaniak)
9) 17.06 – 30.06.1999 – My new name – wystawa Ewy Selegrat-Rossano
10) 16.07 – 10.08.1999 – Obrona prac dyplomowych i wystawa podyplomowa absolwentów Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego
11) 16.08 – 02.09.1999 – W promieniu 300 m – wystawa Alicji Lewickiej
12) 15.09 – 15.10.1999 – Przestrzenie – wystawa Pauliny Komorowskiej-Birger.
13) październik 1999 – Obrona prac dyplomowych Honoraty Mochalskiej i Andrzeja Błachuta
14) październik 1999 – Obrona prac dyplomowych Karoliny Rodanowicz i Sebastiana Pańczyka
15) 05.11.1999 – Niebi-ań-e-skie Struktury – obrona prac dyplomowych Anki Brudzińskiej z pracowni Alojzego Gryta
16) 09.11 – 26.11.1999 – Bóg zazdrości nam pomyłek – wystawa jubileuszowa artystycznej grupy Łódź Kaliska Muzeum
17) 09.12 – 16.12.1999 – Obrona prac dyplomowych i wystawa podyplomowa Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego
18) 20.12.1999 – 20.01.2000 – Bohaterowie XX wieku – wystawa Erica Mayena
2000
1) 31.01 – 18.02.2000 – Wystawa Jarosława Hulbója i Marka Sienkiewicza – absolwenci ASP we Wrocławiu
2) 28.02 – 17.03.2000 – To whom it may concern – owoc – zwierzę wystawa prac Marcina Berdyszaka
3) 21.03 – 31.03.2000 – Dzień i noc obrazu – wystawa prac Ryszarda Woźniaka
4) 04.04. – 14.04.2000 – See – Saw wystawa Tomasza Sikorskiego
5) 17.04. – 05.05.2000 – Kawa na ławę wystawa prac Wojciecha Kaniowskiego
Mój czas- wystawa Janusza Kucharskiego
6) 08.05 – 27.05.2000 – In the presence of nature – wystawa Helgi Reay-Young; Kurator wystawy: Alojzy Gryt, Zbigniew Makarewicz wystąpił na wernisażu
7) 09.06 – 08.07.2000 – Nie-wyobraźnia wystawa prac Andrzeja Szewczyka, Krzysztofa M. Bednarskiego, Marka Chlandy
8) 17.07 – 09.08.2000 – Rezonans wystawa Jacka Jagielskiego
9) 17.08 – 31.08.2000 – … Tysięcy – instalacje Iwony Sienkiewicz
10) 03.09 – 15.09.2000 – Wystawa fotografii Piotra Zaporowskiego
11) 12.10 – 31.10.2000 – Intymne obrazki wystawa prac Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego
12) 20.09 – 07.10.2000 – Kontynuacja i sprzeciw III – wystawa młodych polskich plastyków, absolwentów wyższych szkół artystycznych proponowanych przez Jana Chwałczyka i Wandę Gołkowską:
13) 06.11 – 15.11.2000 – Obrona i wystawa pracy dyplomowej Marcina Kamińskiego z pracowni prof. Leona Podsiadłego
14) 20.11 – 01.12.2000 – Malarstwo – wystawa Ericha Wlucka
15) 11.12.2000 – 12.01.2001 – W przestrzeni – wystawa Grzegorza Nadolskiego, Łukasza Nawrockiego, Grzegorza Niemyjskiego, Magdy Proniewskiej, Tomasza Swobody

2001
1) 11.01 – 20.01.2001 – Ewa Selegrat – Dyplom z pracowni prof. Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego
2) 25.01 – 13.02.2001 – Agnieszka Mitura-Bagińska (rzeźba)
3) 16.02 – 28.02.2001 – Między ekranem a wyobraźnią (instalacje video) – Marek Grzyb, Ryszard Jędroś
4) 05.03 – 14.03.2001 – Maszyna obiekt ciała (scenografia) – Dariusz Gorczyca
5) 21.03 – 13.04.2001 – Prezentacja produktu i usług – Maciej Albrzykowski
6) 27.04 – 09.05.2011 – 3 projekty – Ryszard Ługowski
7) 18.05 – 24.05.2001 – Refleks/ -je/ 2000-2001 – Piotr Błażejewski
8) 28.05.2001 – Performans Węgrów: Istvan Kovacs z performansem Metamorphosis oraz Sic ituar ad astra;
József R. Juhász Walking Opera, Tapewrite
Otto Meszaros Teatime, Bubble Gum
9) 05.06 – 22.06.2001 – Rzeczy – wistość wystawa prac Lecha Twardowskiego
10) 06.07 – 27.07.2001 – Od linii do przestrzeni, prace Doroty Kasprzak-Suwaj robiła dyplom u Leona Podsiadłego
Pytanie o miejsce, prace Małgorzaty Więcław robiła dyplom u Alojzego Gryta
11) 20.08 – 08.09.2001 – Pokaz naturalny wystawa prac Zofii Tkaczyk
12) 17.09 – 10.10.2001 – Wodne klimaty – wystawa Romualda Kutery z okazji 20-lecia pracy twórczej artysty i 10-lecie Galerii Miejskiej
13) 31.10 – 15.11.2001 – Intarsje – wystawa prac Grażyny Jaskierskiej
14) 26.11 – 08.12.2001 – Same kłamstwa, bajki i slogany – wystawa Przemka Pintala
15) 12.12 – 15.12.2001 – Świąteczne wylepianki z gliny, przygotowane przez niepełnosprawne dzieci z Pracowni Aktywności Twórczej „Kuźnia”
16) 19.12.2001 – 11.01.2002 – Mixing realities – wystawa artystów: Timothy App, John Ruppert, Marcin Berdyszak, Jacek Jagielski, Leszek Knaflewski, Viktor Hulik, Jürgen Faust.

2002
1) 16.01 – 22.01.2002 – Doświadczanie przestrzeni – wystawa Marii Wrońskiej stanowiąca element przewodu kwalifikacyjnego I stopnia
2) 28.01 – 13.02.2002 – Wystawa prac Alojzego Gryta, Beaty Gryt-Tomaszewskiej, Tomasza Tomaszewskiego
3) 19.02 – 08.03.2002 – Moje domy wystawa Anny Kutery
4) 11.04 – 25.04.2002 – Made in… wystawa prac Elżbiety Terlikowskiej
5) 29.04 – 09.05.2002 – Sztuka niska i sztuka wysoka czyli pięć lat pracy dla telewizji. Wystawy urodzinowe cz. II – zdarzenia wizualne i obiekty. Alek Grzondziel – Benett.
6) 14.04 – 31.05.2002 – hasART wystawa prac studentów z pracowni rzeźby prof. Leona Podsiadłego
7) 03.06 – 10.06.2002 – Wędrówki wyobraźni – wystawa prac uczniów Kółka Plastycznego przy Szkole Podstawowej nr 71 oraz Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pracowni Aktywności Twórczej „Kuźnia”
8) 10.06 – 26.06.2002 – Otwarcie Festiwalu Fotografii oraz wernisaż wystawy Evy Bertram TAG EIN TAG AUS, kurator: Andreas Rost
9) 12.06 – 15.06.2002 – Przedmiot i przestrzeń wystawa dyplomowa Łukasza Huculaka z pracowni prof. Stanisława Kortyki
10) 22.07 – 09.08.2002 – Simultan wystawa prac Robina Wagnera
11) 12.08 – 20.08.2002 – Warsztaty letnie dla dzieci Letnie Pogotowie Kultury
12) 16.09 – 30.09.2002 – Trylogie – wystawa prac Iwony Sienkiewicz
13) 24.09 – 06.10.2002 – Kurs fotograficzny prowadzony przez Romualda Kuterę i Marka Koprowskiego
14) 07.10 – 12.10.2002 – Międzyprzestrzeń – wystawa prac Bartosza „Kostii” Jakubickiego
15) 17.10 – 06.11.2002 – Mit Morza – wystawa dyplomowa : Anja-Christina Carstensen
16) 13.11 – 06.12.2002 – …Pomiędzy…. – wystawa prac artystów wrocławskiego ASP z cyklu Kontynuacja i sprzeciw
17) 7.12.2002 – Fotografie – Stefan Arczyński – wystawa i promocja książki w ramach Wrocławskich Targów Dobrej Książki
18) 11.12 – 13.12.2002 – Anioły – wystawa zorganizowana dla Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Pracowni Aktywności Twórczej „Kuźnia”
19) 18.12.2002 – 11.01.2003 – Last aid kit i inne obiekty – wystawa Marcina Berdyszaka

2003
1) 20.01 – 14.02.2003 – Spotkania – wystawa prac pedagogów Wydziału Rzeźby ASP w Gdańsku
2) 19.02 – 07.03.2003 – Design – wystawa studentów Katedry Wzornictwa Przemysłowego ASP we Wrocławiu
3) 10.03 – 15.03.2003 – ważne… nieważne – wystawa prac Boguslawa Szychowiaka
4) 19.03 – 04.04.2003 – Pierwsza niezależna wystawa trójki młodych rzeźbiarzy wrocławskich: Marta Semkowicz, Tomek Moczek, Bartek Kubica
5) 10.04 – 31.05.2003 – Passe-par-tout oraz Chodząc do góry nogami – wystawa prac Jana Berdyszaka z lat 2001-2003
6) 09.06 – 21.06.2003 – Wystawa malarstwa Mariana Wołczuka
7) 30.06 – 11.07.2003 – SPREAD – wystawa prac Martiny Kramer
8) 18.07.2003 – 01.08.2003 – Dyplomy studentów Wydziału Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP z pracowni prof. Krystyny Cybińskiej, prof. Przemysława Lasaka i prof. Ludwika Kiczury
9) 04.08 – 29.08.2003 – Wystawa uczestników kursów fotograficznych odbywających się w galerii od września 2002
10) 08.09 – 26.09.2003 – Skrawki Pejzażu – wystawa Zofii Tkaczyk
11) 03.10 – 14.10.2003 – Półrealne – wystawa Tomasza Tomaszewskiego
12) 27.10 – 14.11.2003 – Druga część całości – wystawa Romualda Kutery
13) 24.11 – 09.12.2003 – Wystawa prac Mariana Waldemara Kuczmy i Marcina Mierzickiego
14) 04.12.2003 – Performance Edyty Orlińskiej
15) 12.12 – 17.12.2003 – Anioły – wystawa prac dzieci i młodzieży z Pracowni Aktywności Twórczej „Kuźnia” z Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Polsko-Niemieckiej Szkoły Podstawowej.
16) 22.12.2003 – 09.01.2004 – Wystawa prac uczestników kursów fotograficznych

2004
1) 30.01 – 12.02.2004 – Obrazy „malowane nicią”
2) 16.02 – 26.02.2004 – Transformacja i inne realizacje
3) 01.03 – 25.03.2004 – Zatrzymane Przestrzenie z cyklu Spotkania
4) 29.03 – 02.04.2004 – TOLERANCJA i coś jeszcze
5) 06.04 – 29.04.2004 – Wystawa malarska Malarstwo Wawrzyńca Dudkowiaka-Reichstein’a
6) 07.05 – 27.05.2004 – Hortus Obscurus
7) 07.06 – 28.06.2004 – Prywatne archiwum
8) 01.07 – 20.08.2004- Wystawa fotografii Tomasza Gudzowatego
9) 02.08 – 06.08.2004 – Warsztaty dla młodych fotografików
10) 27.09 – 15.10.2004 – Decorum – wystawa Elżbiety Terlikowskiej
11) 19.10 – 30.10.2004 – Podróże i inne światy- wystawa Barbary Ropelskiej
12) 08.11 – 24.11.2004 – Te postacie są nam bliskie a ich gesty są nam znane – 2: wystawa Sylwestra Ambroziaka. Rzeźby i rysunki z lat 1997 – 2004.
13) 10.12.2004 – 06.01.2005 – Ślady – wystawa Grażyny Jaskierskiej i Iwony Sienkiewicz

2005
1) 17.01 – 26.01.2005 – Wystawa prac Waldemara Dudy
2) 31.01 – 9.02.2005 – Z płaszczyzny w przestrzeń
3) 10.02.2005 – Zraszacz – Tomasz Moczek
4) 15.02 – 04.03.2005 – 11 obrazów – wystawa malarstwa Piotra Tyszkowskiego
5) 14.03. – 15.05.2005 – Gehenna dobrobytu – wystawa Łódź Kaliska z cyklu New Pop
6) 22.04 – 25.04.2005 – Międzynarodowy Festiwal Sztuki MANDALA
7) 06.05. – 14.05.2005 – Wystawa prac Jadwigi Mydlarskiej-Kowal
8) 23.05 – 11.06.2005 – Nasłuchiwanie – wystawa prac Magdaleny Proniewskiej-Grzybowskiej
9) 20.06 – 07.07.2005 – Struktury osobiste – wystawa prac Witolda Liszkowskiego
10) 15.07 – 30.07.2005 – Świat bez konturów – dyplom Magdaleny Pawlos
11) 26.08 – 09.09.2005 – Ślady pamięci- Całun- Male klucze – wystawa Marcina Harlendera
12) 26.08 – 10.09.2005 – Apologia obecności – wystawa podyplomowa Adama Lacha
13) 16.09.2005 – 01.10.2005 – Ja tam byłem – mnie tam nie było – Lev Stern i Barbara Ropelska
14) 10.10 – 28.10.2005 – Kontekst…y – warsztaty rzeźbiarskie prowadzone przez Macieja Albrzykowskiego
15) 07.11 – 30.11.2005 – BLUE BREAD – prace Marcina Berdyszaka, Leszka Knaflewskiego, Piotra Kurki
16) 6.12.2005 – 60. urodziny Rafała Wojaczka
17) 06.12.2005 – 06.01.2006 – Wystawa prac Alojzego Gryta, Tomasza Tomaszewskiego, Andrzeja Kosowskiego
2006
1) 16.01 – 20.02.2006 – Wystawa fotografii Arno Fischera
2) 27.02. – 10.03.2006 – Wystawa prac studentów Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
3) 13.03. – 24.03.3006 – Erotyki – wystawa prac Bajki Skurzanki – Tworek.
4) 27.03 – 1.04.2006 – Bukareszt – Mały Paryż
5) 04.04 – 21.04.2006 – Góry – wystawa pracowni malarskiej Jacka Bukowskiego
6) 22.04 – 28.04.2006 – Międzynarodowy Festiwal Sztuki MANDALA – II edycja
7) 08.05 – 22.05.2006 – Wystawa prac Anki Mierzejewskiej
8) 26.05 – 28.05.2006 – Wykłady z cyklu Kultury Muzyczne Świata w ramach festiwalu Energia Dźwięku
9) 01.06. – 08.06.2006 – Wystawa prac dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niesłyszących Wędrując po krainie ciszy. Portrety miejsc, miast i ludzi
10) 12.06 – 15.07.2006 – Obrony prac dyplomowych studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu: Jakub Ziółkowski, Konrad Ziółkowski, Monika Machna, Natalia Czarnecka, Adam Koniuszewski, Tomasz Płonka
11) 02.08 – 18.08.2006 – O obrotach… Malewiczowi – wystawa Marcina Harlendera
12) 04.09 – 29.09.2006 – Nushu – wystawa prac Elżbiety Terlikowskiej w ramach jubileuszu 15-lecia Galerii
13) 08.10 – 23.10.2006 – Dla jednego gestu – wystawa projektów scenograficznych w ramach obchodów 60-lecia Teatru Lalek
14) 06.11 – 30.11.2006 – Pomiędzy hobby a zawodem – wystawa prac artystów: Maciej Albrzykowski, Grażyna Jaskierska, Tomasz Opania, Marek Sienkiewicz, Magdalena Proniewska-Grzybkowska
15) 04.12 – 29.12.2006 – Sztuczny instynkt kultury – wystawa prac Marcina Berdyszaka
16) 06.12 – 22.12.2006 – Kiermasz świąteczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niesłyszących
2007
1) 08.01. – 31.01.2007 – Wystawa dyplomowa studentów Międzynarodowego Forum Fotografii KWADRAT we Wrocławiu
2) 12.02 – 15.03.2007 – Historie własne – instalacje i obiekty: Katarzyna Podgórska-Glonti; malarstwo: Zviad Glonti
3) 21.03 – 13.04.2007 – Okna skąpane w tęczy – wystawa malarstwa witrażowego i rzeźby Stanisława Wiącka
4) 19.04 – 25.04.2007 – III Międzynarodowy Festiwal Sztuki MANDALA
5) 09.05 – 21.05.2007 – Częstotliwość/Frequency – działania w przestrzeni: Yukinori Yamamura, Tomasz Niedziółka
6) 28.05 – 04.06.2007 – Lekcja profesjonalizmu dziecięcego na Dzień Dziecka
7) 12.06 – 20.07.2007 – Obrony dyplomów i wystawy podyplomowe studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Impreza w ramach Festiwalu Wrocław NON-STOP
8) 06.08 – 24.08.2007 – Wystawa zdjęć z Kalendarza Pirelli 2007
9) 03.09 – 21.09.2007 – DES HUMAINS / LUDZIE – wystawa fotogarfii Jean de Breyne
10) 08.10 – 31.10.2007 – Wystawa prac Aleksandry Ska
11) 16.11 – 07.12.2007 – Wspólna podróż – wystawa Katarzyny Koczyńskiej-Kielan (ceramika artystyczna) i Piotra Kielana (malarstwo)
12) 17.12.2007 – 19.01.2008 – Wystawa prac Alojzego Gryta

2008
1) 29.01 – 20.02.2008 – Miejsce do mieszkania, miejsce do kochania – wystawa Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
2) 25.02 – 29.02.2008 – Obrona dyplomu oraz wystawa podyplomowa Pawła Zawiślaka
3) 10.03 – 29.03.2008 – Dwa wymiary rzeźby – Wystawa pedagogów Wydziału Rzeźby ASP w Gdańsku i pedagogów Katedry Rzeźby ASP we Wrocławiu.
4) 07.04 – 22.04.2008 – DOTYK. malarstwo – wystawa Jacka Jarczewskiego
5) 25.04 – 27.04.2008 – IV Mandala Performance Festival
6) 07.05 – 27.05.2008 – Papiery dowartościowane – wystawa Zofii Tkaczyk
7) 28.05 – 06.06.2008 – Las – wystawa uczestników zajęć w pracowniach plastycznej, ceramicznej i witrażu ODT Światowid w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka.
8) 09.06 – 15.07.2008 – Wystawy dyplomowe studentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych
9) 17.07 – 27.07.2008 – Fucking close up – wystawa Adama Sikory w ramach Festiwalu Era Nowe Horyzonty
10) 01.08 – 26.08.2008 – mikro-makro – wystawa fotografii Bartka Cieniawy
11) 31.08.2008 – Spektakl Pożegnanie wakacji: chillout w wykonaniu Niezależnej Manufaktury Tanecznej
12) 08.09 – 30.09.2008 – Ganga – wystawa Elżbiety Terlikowskiej
13) 06.10 – 31.10.2008 – Wystawy dyplomowe studentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych
14) 06.11 – 27.11.2008 – Uwaga obraz – uwaga obiekt – wystawa Waldemara Dudy
15) 16.11.2008 – Spektakl Summoner w wykonaniu Niezależnej Manufaktury Tanecznej
16) 21.11.2008 – Pokaz TranSfera – Suka Off, VII WROCŁAW INDUSTRIAL FESTIVAL – RYTUAŁ MEDIÓW
17) 29.11 – 30.11.2008 – Akademia Nowej Sztuki czyli nowatorski cykl warsztatów z nowoczesnych form sztuki (Sztuka spoko jest) Lenka Klodova, Tanya Mars
18) 04.12.2008 – Spektakl Odcinek w podróży w wykonaniu Niezależnej Manufaktury Tanecznej
19) 11.12.2008 – 02.01.2009 – Instynkty kultury – wystawa prac Marcina Berdyszaka
2009
1) 12.01 – 30.01.2009 – Śliczna panna Rosenthal – wystawa Jurka Kozierasa
2) 04.02 – 27.02.2009 – Przyjaciele – wystawa i aukcja prac
3) 11.03 – 25.03.2009 – Solarium – wystawa malarstwa Normana Smużniaka
4) 31.03 – 21.04.2009 – Praformy – wystawa malarstwa i rysunku Anny Szewczyk; recital fletowy Marta Fender
5) 24.04 – 26.04.2009 – Mandala Performance Festival
6) 06.05 – 25.05.2009 – Genetyczne konteksty – wystawa prac Anny Kutery zorganizowana z okazji 35-lecia twórczości
7) 26.05.2009 – Malarstwo, ceramika, tkanina – wystawa prac uczniów Stowarzyszenia HANDICAP we Wrocławiu
8) 09.06 – 19.06.2009 – Instant – wystawa prezentująca działania studentów IV roku wydziału grafiki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych
9) 16.07 – 31.07.2009 – Z krainy wynalazków – wystawa prac Marcina Harlendera
10) 26.06.2009 – Prezentacja dyplomów (razem z BWA)
11) 10.08 – 28.08.2009 – Druga oferta – wystawa Studentów Pracowni Rysunku ad. Radosława Czarkowskiego Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
12) 09.09 – 25.09.2009 – Rodzaj żeński – wystawa Zbigniewa Marii Żebrackiego
13) 12.10 – 30.10.2009 – Rysunek prasowy i następstwa – wystawa prac Krzysztofa Trussa
14) 16.11 – 27.11.2009 – EPINGLE – wystawa prac Teresy Tyszkiewicz, kurator Romuald Kutera
15) 07.12 – 17.12.2009
– Budujemy nowy dom z cyklu „Polskie powroty” – wystawa prac Wojciecha Kaniowskiego
– Obrazki – wystawa prac Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego

2010
1. 25.01 – 12.02.2010 – Wystawa Aleksandra Grzondziela-Benetta Osobiste Dolegliwości
2. 19.02 – 11.03.2010 – Sztuka osobista – Wystawa prac Liszkowskiego XXX lat pracy twórczej
3. 15.03 – 02.04.2010 – Valddemossa – Nokturn – wystawa prac malarskich Mariana Wołczuka
4. 15.04 – 30.04.2010 (?) – Relatywy – wystawa prac Radka Czarkowskiego
5. 10.05-29.05.2010 – Źródło – wystawa prac Agnieszka Graczew-Czarkowska
6. 07.06 – 18.06.2010 – Malarstwo Ceramika Tkanina – wystawa prac uczniów Stowarzyszenia „Handicap” we Wrocławiu
7. 23.07 – 19.08.2010 – 19th Pitch – wystawa prac Katarzyny Żelaskiej
8. 24.08 – 08.09.2010 – Muzycy02/Wrocław – wystawa prac Bartosza Hołoszkiewicza
9. 15.09-30.09.2010 – Lata świetlne – wystawa prac Katarzyny Banaś – wystawa objęta patronatem Honorowego Konsulatu Królestwa Danii Mari Keller
10. 05.11 – 25.11.2010 – Moja rodzina = wystawa malarska Artura Krajewskiego
11. 27.12.2010 – 13.01.2011 – Za horyzontem sztuki, za horyzontem kultury – wystawa prac Marcina Berdyszaka

2011
1. 24.01 – 10.02.2011 – Żeńskie – Męskie – wystawa prac Jolanty Nikt oraz Wojciecha Ćwiertniewicza
2. 28.02 – 18.03.2011 – Razem i osobno – wystawa Sylwii Chudy i Andrzeja Leśnika
3. 28.03 – 15.04.2011 – Mebel charakterystyczny – odsłona druga – wystawa prac Magdaleny Kacprzak-Gagatek
4. 20.05 – 10.06.2011 – Jubileusz 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków
5. 17.06 – 26.06.2011 – Chaos i porządek – wystawa dyplomowa Moniki Łukowskiej
6. 24.06.2011 – Dyplomy ASP Wrocław
7. 02.09 – 07.10.2011 – Wczorajszy wieczór – wystawa Elżbiety Terlikowskiej
8. 09.11 – 30.11.2011 – Fizjonomia przestrzeni – wystawa Katarzyny Koczyńskiej – Kielan
9. 05.12 – 15.12.2011 – Sztuka w hipermarkecie – kalendarz autorski 2012; obrazy Wojciecha Kaniowskiego
10. 19.12.2011 – 05.01.2012 – Sztuczne złudzenia – Marcin Berdyszak

2012
1) 12.01 – 03.02.2012 – Pojawia się i znika. Parowozy. Wystawa Marka Koprowskiego
2) 16.02 – 01.03.2012 – o.m.g. Wystawa zbiorowa: Michał Bieniek, Piotr Blajerski, Izabela Chamczyk, Krzysztof Furtas, Paweł Jarodzki, Kordian Lewandowski, Bartek Kokosiński, Anna Kołodziejczyk, Kamil Moskowczenko, Przemek Pintal, Wojtek Pukocz, Anna Rymarz, Piotr Skiba, Dy Tagowska, Krzysztof Wałaszek, Szymon Wojtyła, Joanna Wojtyła, Maja Wolińska
3) 06.03 – 23.03.2012 – Nicole Nascow nie ma malarstwa bez czerwieni – wystawa z okazji 40-lecia pracy twórczej. Prace z lat 1968 – 2011
4) 3 kwietnia – 20 kwietnia 2012 – Pochwała niekonsekwencji – Maciej Albrzykowski, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Eugeniusz Minciel, Urszula Wilk
5) 07.05 – 21.05.2012 – Olśnienia i powroty – wystawa Kasi Banaś
6) 29.05 – 14.06.2012 – Un Bel Composto ( próba barokowych sztuczek z formą, bezkształtem i ginącym pięknem. W niegustownych dekoracjach) – wystawa prac Mai Godlewskiej
7) 03.08 – 23.08.2012 – Z bliska i z daleka – wystawa prac Roberta Szecówki Robs
8) 03.09 – 27.09.2012 – Secret Garden- wystawa prac Agnieszki Mitury-Bagińskiej
9) 9.11 – 30.11.2012 – Prace – wystawa prac artystów: Beata Gryt-Tomaszewska, Marcin Gryt, Tomasz Tomaszewski, Alojzy Gryt


Autorki kalendarium wystaw: Agnieszka Patała, Małgorzata Micuła


Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka