en     Kontakt

O Fundacji

FUNDACJA GALERII MIEJSKIEJ WE WROCŁAWIU

Fundacja Galerii Miejskiej we Wrocławiu powstała w 2013 roku i ustanowiona została przez Galerię Miejską we Wrocławiu. 
Celem Fundacji jest m.in. promocja twórczości i kreowanie ciekawych zjawisk w kulturze i sztuce, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Fundacja prowadzi aktywne działania na rzecz promowania sztuki oraz
zaznaczania jej roli dla współczesnej edukacji oraz tworzenia tożsamości
europejskiej. Do jej zadań należy również pozyskiwanie finansowego wsparcia
od mecenasów sztuki oraz promocja artystów w środowiskach biznesowych.
Fundacja zajmuje się również interdyscyplinarnym łączeniem świata sztuki i 
odbiorców komercyjnych poprzez przygotowywanie specjalnych imprez i wystaw o charakterze towarzyskim.

Szanowni Państwo zachęcamy do zainteresowania się naszym programem „Artyści Galerii Miejskiej we Wrocławiu”. Program przedstawia dokonania twórców w większości na stałe związanych z Wrocławiem, ale nie tylko… Są to postaci zarówno zasłużone o ugruntowanej pozycji, jak i ludzie młodzi o szerokich możliwościach. W tym gronie znaleźli się: Julia Curyło, Miłosz Flis, Agata Gertchen, Marta Kubiak,Mariusz Mikołajek, Eugeniusz Minciel, Krzysztof
Skarbek, Lech Twardowski i Przemysław Tyszkiewicz. Celem jest sprzężenie
działań mających na celu promocję polskich artystów na rynkach europejskich
i światowych, a jednocześnie zapewnienie twórcom szerokiego pola dla rozwoju artystycznego. W ramach programu, Fundacja stanowi też rolę mecenasa oraz marchanda reprezentującego artystów. Dla naszych komercyjnych partnerów mamy specjalną ofertę, która wiąże się nie tylko z możliwością nabywania dzieł, ale też udziału w wielu dedykowanych projektach (ekskluzywne imprezy, wydawnictwa, prezenty o walorach artystycznych i możliwość korzystania z licencji na udostępnione dzieła).Fundacja Galerii Miejskiej we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 WROCŁAW


www.fundacjagm.pl
www.artgalleryfundation.pl
fundacja@galeriamiejska.pl


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pracami reprezentowanych przez Galerię Miejska artystów w zakładce ARTYŚCI. Znajdą tam Państwo obrazy, rzeźby, grafiki i fotografie dostępne dla zainteresowanych zakupem.


Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka