pl     Contact

IMPERATYW / 05.11.2020 - 11.12.2020

Ideą przyjętą przez kuratorów wystawy (Mirosław Jasiński i Manfred Bator) jest zaprezentowanie dokonań kilku pokoleń artystów, a więc postaw twórczych, które znalazły swoje trwałe miejsce w historii sztuki współczesnej, jak i twórców, których dzieła aspirują by w tejże historii się znaleźć, ale również artystów młodego pokolenia, których dokonania artystyczne wykazują zdeterminowaną ideowo twórczość, która miała już szansę na pozytywną weryfikację.

Autorami wystawy są: Andrzej P. Bator, Łukasz Berger, Łukasz Gierlak, Wacław Szpakowski, Stach Szumski, Igor Wójcik.

Widzowie wystawy będą mieli sposobność spotkania się z kreacjami artystycznymi zrealizowanymi w różnorodnych materiach i technikach plastycznych: rysunku, rzeźbie, tkaninie, szkle, obiektach przestrzennych oraz w realizacjach ekranowych.

Organizatorzy wystawy: Galeria Miejska we Wrocławiu, Ośrodek Kultury i Sztuki

Projekt jest dofinansowany z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.


Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka