pl     Contact

Two individual exhibition / 25.01.2018 - 24.02.2018

The City Gallery in Wrocław has prepared two solo exhibitions of Marek Chlanda’s and Witold Liszkowski’s art that can be seen between January and February this year.

While the first of the mentioned artists will show a series of drawings titled “The 12 Steps of AA” which was completed in 2016, the other one will focus as much on the newest works made especially for the exhibition, as on older ones date back to 1970s
.Marek Chlanda doesn’t belong to the AA community. However, his attempt to capture the way of twelve steps - from addiction to the moment of getting out of it that an alcoholic passes through - was not only an effect of his knowledge taken from books, observations or talks with members of the AA movement. The drawings included in the cycle show his personal interpretation of rules that form the 12 steps process of getting out of the addiction. Interpretation that visualised on a paper, changed the written rules into an image.

Chlanda’s drawings, arranged on the first floor of the gallery, will show a single series of artpieces, which are extremely specific for his method of work. In fact, it is a drawing that stands for primary means of expression for Chlanda. However in a complex process of creation he complemented this medium with other different artistic means like painting, sculpture or video. As Jedliński wrote in the exhibition catalog: “The drawing, which by getting a shadow and weight becomes a sculpture. Which, by kinetically describing a space in a room becomes choreography”.

The “12 Steps of AA After Marek Chlanda” is a third edition of the art show, which by its definition, is a travel exhibition. So far it was presented at The City Gallery in Poznań and Abstainer’s Club in the same city.

Marek Chlanda ''12 Kroków AA'' - 4, 2016, akryl, grafit, kredka na papierz gazetowym (kredowym), 33,5x47,8 cm, foto-Ma


Parallel to Chlanda’s exhibition a solo show of Witold Liszkowski will be presented in the gallery space. Born in Wrocław in 1954 he started his artistic career in the mid 1970s. At that time Liszkowski was one of those artists engaged in activities located in a sphere of conceptual art - a highly multifarious tendency with a strong position in Wrocław artistic milieu.
By making “Personal Art” exhibition Liszkowski returns to the City Gallery space, where he complemented two solo projects respectively in 2005 and 2010.

This time he will prepared something that might be call a small retrospective, where fragments of his older works – like “Personal Art” (1978-2017), “Questions” (1978-2017), “Personal Structures” (1998-...) – will correspond with the newest installations dedicated to the gallery interior. The latest art works will appear as a supplement to the earlier activities dated back to 70s and 80s by referencing to the issue of communication through art which has a status of processual act.

Witold Liszkowski, Sztuka osobista,1977


A conviction that art can be a catalyst of a self-reflection – manifested by both artists in their activities – plays a role of a brace of two solo shows. This conviction is based on a faith that art can also be a highly intimate space where one can explore his or her own identity and ask the universal question about who we are?

Curator of the 12 Steps of AA After Marek Chlanda: Jaromir Jedliński

Curator of the Personal Art/ Witold Liszkowski: Mirosław Jasiński

The exhibition will be open till 24th of February.

Photos from the opening:
https://www.facebook.com/pg/galeria.miejska/photos/?tab=album&album_id=1586432838099790

Video from the opening:
Na przełomie stycznia i lutego Galeria Miejska we Wrocławiu przygotowała dwie wystawy indywidualne, poświęcone twórczości Marka Chlandy i Witolda Liszkowskiego. Pierwszy z nich pokaże cykl rysunków pochodzących z 2016 roku zatytułowany „12 Kroków AA”. Z kolei drugi z wymienionych przedstawi realizacje powstałe na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Od wczesnych prac datowanych na końcówkę lat 70. po najnowsze instalacje rysunkowe, z których część przygotowana została specjalnie na wystawę.

Wernisaż wystaw odbędzie się 25 stycznia (czwartek) o godzinie 18:00.Marek Chlanda nie należy do wspólnoty AA. Mimo to, próby uchwycenia drogi składającej się z 12 kroków, jakie przebywa alkoholik od uzależnienia do momentu wyzwolenia z nałogu, powstały nie tylko na podstawie wiedzy czerpanej z lektur, obserwacji i rozmów z członkami tego ruchu. Rysunki wchodzące w skład cyklu prezentują jego osobistą interpretację zasad budujących 12-etapowy proces uwalniania się od uzależnienia. Interpretację, która zwizualizowana na papierze, zamienia spisane reguły w obraz. Seria „12 kroków AA” powstawała przez mniej więcej rok, a jej efektem jest dwanaście małoformatowych rysunków-kroków wykonanych na podmalowywanych rozkładówkach magazynu „Film” z lat 70. Duża realizacja na kartonie z dwunastoma stacjami-krokami oraz dopełniający je rysunek średnich rozmiarów, będącego, jak mówi kurator wystawy Jaromir Jedliński – „planem-partyturą całości dzieła”.
Zaaranżowana na pierwszym piętrze galerii wystawa Chlandy skupi się na ukazaniu pojedynczej serii dzieł, aczkolwiek wyjątkowo charakterystycznej dla sposobu pracy artysty. Dla Chlandy podstawowym medium artystycznym jest bowiem rysunek. W złożonym procesie twórczym uzupełnia go jednak o środki malarskie, rzeźbiarskie czy nawet filmowe. Jak pisze Jedliński w katalogu wystawy: „Rysunek, który dostaje cień i ciężar, staje się rzeźbą. Który opisując kinetycznie przestrzeń pokoju, sali, staje się choreografią”.
Prezentacja „12 Kroków AA wg. Marka Chlandy” jest trzecią odsłoną z założenia wędrownej wystawy, która do tej pory pokazywana była w Galerii Miejskiej w Poznaniu oraz poznańskim Klubie Abstynenta.Równolegle do pokazu Chlandy, zaprezentowana zostanie indywidualna wystawa Witolda Liszkowskiego. Artysty związanego z Wrocławiem, którego początek drogi twórczej przypada na lata 70. W tym czasie Liszkowski angażował się w artystyczne przedsięwzięcia mieszczące się w niezwykle silnym i różnorodnym we Wrocławiu nurcie konceptualizmu.
Wystawa „SZTUKA OSOBISTA/ Witold Liszkowski" jest powrotem artysty w przestrzeń instytucji, w której dwukrotnie, w latach 2005 i 2010 realizował swoje indywidualne projekty.
Prezentacja Liszkowskiego, umieszczona w piwnicznej części galerii będzie miała charakter małej retrospektywy. Znajdą się na niej m.in. fragmenty tworzonych systematycznie serii „Sztuka osobista” (1978-2017), „Pytania” (1978-2017), „Struktury osobiste” (1998-...), jak również najnowsza instalacja dedykowana wnętrzu galerii, która korespondować będzie z poetyką starszych prac. W niej powróci artysta do zagadnień kluczowych dla miejskich akcji wykonywanych w latach 70. i 80. – potrzeby komunikowania się z ludźmi poprzez sztukę, która ma status procesualnego wydarzenia.Klamrę spinającą koncepcję obu wystaw stanowi przeświadczenie – manifestowane przez obu artystów – że sztuka może stać się katalizatorem autorefleksji. Przestrzenią osobistą pozwalającą na badanie własnej tożsamości i postawienie pytania o to, kim jestem/śmy?

Kuratorem wystawy 12 kroków AA wg marka Chlandy jest Jaromir Jedliński.

Kuratorem wystawy SZTUKA OSOBISTA/ Witold Liszkowski jest Mirosław Jasiński.

Ekspozycje będą otwarte dla zwiedzających do 24 lutego.

Zobacz film z wernisażu:


Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka