pl     Contact

50+czyli pół wieku twórczości Miry / 25.03.2016 - 28.04.2016

„50+ czyli pół wieku twórczości Miry” to tytuł przeglądowejwystawy prac Miry Żelechower-Aleksiun przygotowanej przez Galerię Miejską weWrocławiu w ramach uczczenia jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy twórczejartystki.
Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających od 25 marca do 28kwietnia 2016 r. przy ulicy Kiełbaśniczej 28.

„... Mam przeczucie, że to, co robię, jest ważne, że ważne jest to, o czymmówię, i że to się w końcu odczyta”. Tak o swojej artystycznej postawie ioczekiwaniach Mira Żelechower-Aleksiun opowiadała Kamie Wróbel w trakciewywiadu udzielonego w lutym 2016 r. Bohaterka najnowszej wystawy w GaleriiMiejskiej we Wrocławiu niewątpliwie należy do grona twórców, którzy podchodządo sztuki bardzo osobiście, nie oddzielają jej od prywatnego życia, a wręczpozwalają by obie te dziedziny nawzajem się kształtowały
i przenikały. Mira Żelechower -Aleksiun opowiada o swoich losach, nastrojach,refleksjach i emocjach obrazami, które łącząc się w kolejne realizowane cykle,składają się na wielki wizualny pamiętnik. Jego odczytanie nie jest zadaniemłatwym, co nie oznacza jednak, że niemożliwym.
Jubileuszpięćdziesięciolecia pracy twórczej to doskonała okazja, by umożliwić widzomprześledzenie życiowo-artystycznej ścieżki Miry Żelechower-Aleksiun. Pierwszewystawiane prace pochodzą jeszcze z lat 60 ubiegłego stulecia, a więc z czasów,gdy artystka obroniła dyplom na Wydziale Malarstwa Architektonicznego w KatedrzeCeramiki we Wrocławskiej PWSSP i zadebiutowała podczas pierwszej indywidualnejwystawy
w Galerii Teatru Kalambur. Następne obrazy powstawały w latach jej aktywnegouczestnictwa w wielu ważnych wydarzeniach kulturalnych, m.in. PrzeglądziePolskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Wystawie Grupy Realistów wWarszawie, Konkursie im. Jana Spychalskiego w Poznaniu, czy tezwspółorganizowanego przez nią wrocławskiego Biennale Młodych Droga i Prawda. Prace z tego okresu,m.in. prezentowany Kon w oknie, martwyptak lub też Album rodzinny, zaliczano do realizacji
z kręgu nowej figuracji, a następnie zaś do realizmu magicznego.Charakteryzowały się dużym realizmem, monumentalnością przedstawianychprzedmiotów i postaci oraz raczej przygnębiającą atmosferą.
Bardzoistotnym momentem w życiu i sztuce Aleksiun stał się jej wyjazd do Izraela w1987 r. Jak wspominała artystka: „[…] Myślałam,że jadę tam na miesiąc, a zrobiły się z tego trzy miesiące niesamowitychprzeżyć. Ta podróż uświadomiła mi, że jestem Żydówką”. Dotarcie do swoichkorzeni i tożsamości zaowocowało stopniową, lecz znaczącą przemianą w jejsposobie malowania: rozjaśniła paletę, polubiła świetlistość
i kontrasty, wprowadziła więcej swobody w obręb kompozycji, przedefiniowałarolę postaci ludzkich w polu obrazowym, nadała swoim wizjom więcej lekkości ifinezji. Ponadto w konsekwencji pragnienia zakomunikowania całemu światu faktuodnalezienia swojego „punktu zero”,coraz wyraźniej w jej twórczości zaczęły dochodzić do głosu odwołania do Tory,Talmudu i Midraszy. Tak doszło do powstania prezentowanych serii: Dziedzictwo, Światło Midraszy, Wszystko sięłączy, Uciszanie demonów i Kalendarzpamięci według Brunona Schulza.
Całośćwystawy wieńczy najnowszy cykl poświęcony starotestamentowej Księdze Rut. Totemat, do którego realizacji artystka długo dojrzewała i który okazał się dlaniej rodzajem duchowego wsparcia przynoszącego nadzieję i siłę do przetrwaniawyjątkowo trudnego czasu choroby. Mira Żelechower-Aleksiun nie powiedziała jednakostatniego słowa. Z tego względu wystawę w Galerii Miejskiej we Wrocławiutraktować należy, z jednej strony, jako podsumowanie ostatnich pięćdziesięciulat oraz, z drugiej strony, jako pierwszy krok na nowej, nieznanej jeszcze nami samej artystce twórczej ścieżce.


Autor tekstu: AgnieszkaPatała


Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka