pl     Contact

Callimpsest / 7 .05.2019 - 28.05.2019

Marcelina Groń ( ur.1990 ) wrocławska malarka, mimo młodego wieku ( dyplom ukończenia wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w r.2014 ) ma już za sobą imponujący dorobek 13 wystaw indywidualnych , 88 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, a także liczne stypendia i nagrody.

Wystawa „Callimpsest” jest o tyle szczególna, że stanowi część doktoratu na wrocławskiej ASP, a tym samym prócz wystawianych dzieł towarzyszy jej dysertacja „Nieczytelność , intertekstualność w sztuce”, która odsłania filozoficzną i artystyczną refleksję stanowiącą analityczne tło pokazanych dzieł. Co więcej od czasu dyplomu widać, jak pogłębia i rozszerza się artystyczna samoświadomość , zarówno w tworzeniu formy, jak i zakresu filozoficznych zainteresowań autorki.


Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka