pl     Contact

Otwarty nabór na rezydencję artystyczną w Dreźnie / 25.01.2017 - 09.02.2017

MiastoWrocław we współpracy z Miastem Partnerskim Drezno zapraszają wszystkichartystów związanych z Wrocławiem i specjalizujących się w swojej pracy w  grafice warsztatowej do nadsyłania zgłoszeń w otwartym naborze narezydencję artystyczną w Dreźnie. Aplikacje można składać do 8 lutego 2017roku.
Kogozapraszamy?
Do udziału w naborze na rezydencję artystyczną w Dreźnie zapraszamyabsolwentów uczelni artystycznych specjalizujących się w technice grafikiwarsztatowej, mieszkających lubtworzących we Wrocławiu. Rezydent będzie miał możliwość pracy w profesjonalnie wyposażonej pracowni grafiki GrafikwerkstadtDresden http://grafikwerkstattdresden.de/en/.
Aplikujący będzie zobowiązany podczas pobytu rezydencyjnego do wykonaniajednej pracy, która zostanie przekazana miastom partnerskim prowadzącymprojekt.
Terminrezydencji:
27.02-25.03.2017 r.
Co oferujemy?
– pobyt rezydencyjny w Dreźnie w terminie 27.02-25.03.2017 r.
– zakwaterowanie w Dreźnie
– przestrzeń do pracy w pracownigrafiki Grafikwerkstadt Dresden
– wynagrodzenie w wysokości 2700 zł brutto (na pokrycie kosztów podróży, diety, materiałów niezbędnych dopracy artystycznej)Wymagania:
- ukończonestudia magisterskie na uczelni artystycznej
- specjalizacja: grafika
- miejscezamieszkania: Wrocław
- znajomośćjęzyka angielskiego w stopniu komunikatywnymJak?
Aplikacje, składające się z :
- CV(z zaznaczeniem przeprowadzonych wystaw i projektów artystycznych),
- listumotywacyjnego (w liście motywacyjnym prosimy przedstawićzagadnienia i działania podejmowane w swojej najnowszej pracy artystycznej orazplan na rezydencję artystyczną w Dreźnie)
- portfolioz prezentacją głównych realizacji (maksymalnie 5 różnych przedsięwzięć)
- oświadczenia o dyspozycyjności w terminie27.02-25.03.2017.
należy złożyć w wersji papierowej (max. w formacie A4, tytuł: „Rezydencja -Drezno”) w sekretariacie WydziałuKultury Urzędu Miejskiego Wrocławia (adres:
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 304, wgodz. 08:00-15:00), najpóźniej do 8 lutego 2017roku.
Rozstrzygnięcie:
Selekcję zgłoszeń przeprowadzi jury składające się z artystów i pedagogówAkademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, przedstawicieliBiura Festiwalowego Impart 2016, GaleriiMiejskiej we Wrocławiu orazreprezentantów Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Wynikinaboru zostaną ogłoszone najpóźniej dodnia 17 lutego 2017 roku.
Wszelkie pytania dotyczące zgłoszeń na rezydencję proszę kierować do PaniMai Kowalskiej-Komar na adres maja.kowalska-komar@um.wroc.pllub telefonicznie od poniedziałku do czwartku w godzinach 08:00-15:00 podnumer (+71) 777 83 98.

Partnerem rezydencji jest Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wroprowadzony w ramach Biura Festiwalowego Impart 2016.


Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka